Gå tilbake til:
Du er her:
¨lys

Linken aktivitetshus er et møtested for mennesker med psykiske helseplager. Vi har for tiden begrenset aktivitet på grunn av corona.  For at vi skal kunne ivareta smittetiltak må deltakere melde seg på aktiviteter samme dag som de ønsker å komme. Ring oss!!!

Åpningstider

Lys i mørke
Lys i mørke
 

Linken er åpen: 

Mandag: Stengt. Vi kan nås på tlf. 94535585

Tirsdag: 10.30-14.00

jul
 
 

Onsdag: 11.30-14.00

Torsdag: 10.30-14.00

Fredag: 10.30-14.00

 

 

Kontaktinformasjon

Kontakt oss på telefon: 55 56 28 00, 55 56 28 02 eller mob. 94 53 55 85                                         

Du finner oss i: Håsteinsgt. 5, 5160 Laksevåg

Velkommen til oss!!!!

 

De som kommer til oss blir registrert

HVORFOR REGISTRERING?

 

  • For å ivareta deg best mulig på vårt aktivitetshus.

 

I henhold til Helsepersonelloven §§ 39 og 40, er Bergen kommune pålagt å registrere at du bruker tjenestetilbudet som vi tilbyr, i regi av Bergen kommune. Derfor må vi be om ditt navn og personnummer.

 

  • Hvis du ønsker det kan vi også registrere inn navn på fastlege, pårørende og eventuell kontaktperson/behandler.

 

Begrunnelse for registrering i journalsystem:

Helsepersonelloven:

§ 39. Plikt til å føre journal

       Den som yter helsehjelp, skal nedtegne eller registrere opplysninger som nevnt i § 40 i en journal for den enkelte pasient. Plikten til å føre journal gjelder ikke for samarbeidende helsepersonell som gir hjelp etter instruksjon eller rettledning fra annet helsepersonell.

       I helseinstitusjoner skal det utpekes en person som skal ha det overordnede ansvaret for den enkelte journal, og herunder ta stilling til hvilke opplysninger som skal stå i pasientjournalen.

       Departementet kan i forskrift pålegge helsepersonell som nevnt i første ledd å føre egen journal som pasienten oppbevarer selv (egenjournal).

§ 40. Krav til journalens innhold m.m.

       Journalen skal føres i samsvar med god yrkesskikk og skal inneholde relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen, samt de opplysninger som er nødvendige for å oppfylle meldeplikt eller opplysningsplikt fastsatt i lov eller i medhold av lov. Journalen skal være lett å forstå for annet kvalifisert helsepersonell.

       Det skal fremgå hvem som har ført opplysningene i journalen.