Gå tilbake til:
Du er her:
Bergen RecoverySkole

Alle kursene er  utsatt inntil videre på grunn av  restriksjoner knyttet til koronaviruset. 

Bergen RecoverySkole tilbyr kurs for personer som vil forstå fysiske og psykiske helseutfordringer og tilføre kunnskap som kan bidra til egen recovery og ta bedre styring over eget liv.  Kursene produseres i samarbeid mellom personer med erfaringskompetanse og fagkompetanse og skal fremme likeverd.

Hva er Bergen RecoverySkole og hvem kan delta?

Bergen RecoverySkole er et samarbeid mellom Bergen kommune og Helse Bergen. 

Kursene er gratis og tilgjengelig for alle med erfaring med psykiske helse og/eller rusutfordringer, deres pårørende, venner, og fagpersoner.

Skolen har mål om å fremme likeverd og kvalitet ved at kursene produseres i samarbeid mellom personer med erfaringskompetanse og fagkompetanse.

Undervisning utføres også alltid i samarbeid mellom erfaringskompetanse (erfaringslærer) og fagkompetanse (faglærer).

Hvordan søke studieplass ved Bergen RecoverySkole?

Man kan søke på kurs uavhengig av rekkefølge, og man kan søke ett eller flere kurs etter egne interesser og kapasitet.

Alle søkere blir invitert til samtale før plassene tildeles.

Det er begrenset antall plasser på hvert kurs.

Har du andre spørsmål, ta gjerne kontakt med oss. Se Kontaktinformasjon under.

Under finner du oppsatte kurs med beskrivelse og søknadsskjema.

Skuteviksboder 11
Bergen Recoveryskole holder til i Skuteviksboder 11.
Bilde: Anne Turid Nygaard

 

Kurs: Introduksjon til mindfullness. Kurset i april/mai er fulltegnet!

Om dette kurset:   

Mindfulness er evnen til å være oppmerksomt til stede med det som skjer i oss og omkring oss. Dette er en evne vi alle har, men som vi lett kan miste av syne i en travel hverdag. Mindfulness handler også om å være oppmerksom på en bestemt måte - med en holdning av vennlighet, romslighet og omsorg mot oss selv og det vi opplever. På denne måten blir mindfulness en motvekt til overdreven selvkritikk og streben etter å ha det på en bestemt måte. John Vøllesta

Hva vil du kunne lære på Kurset:

Litt om hva Mindfulness er og hva det kan hjelpe for. Introduksjon og innføring i noen øvelser.

Temaer på kurset: 

Tilstedeværelse i eget liv, Tankevandring, Stresshåndtering og Egenomsorg

Hvorfor komme på kurs og lære mer om hva Mindfulness kan være?

  • En blir mer tilstede mentalt i eget og andres liv, og mer oppmerksom på omgivelsene.
  • Roer ned tankekjør (negative spinnende tanker)
  • Demper angst, uro, irritabilitet og nedstemthet
  • Senker stresshormoner
  • Bedre i relasjonsbygging og bedre i kommunikasjon.

Kurset starter 16. april 2020 og går hver torsdag i 4 uker kl. 11.00 - 14.00 frem til 7. mai. I skolens lokaler i Skuteviksboder 11, 4 etasje

Følg oss på  Facebook! Der kommer oppdateringer og innlegg .

Kurs: Kosthold og fysisk aktivitet

Om dette kurset                          Lenke til søknaddskjema

Kosthold er en stor del av hverdagen og noe vi alle må forholde oss til på en eller annen måte i forskjellig grad. Mat og drikke er nødvendig og alle har følelser forbundet med det. I sorg, i glede, ved høytid, fest og i hverdagen. Noen har god oversikt over kostholdet sitt, andre har ikke.

Mange av oss har ønsker om å endre på noe, men finner det vanskelig og krevende å få mer kontroll.

Fysisk aktivitet handler om muskelbevegelse og hvordan det påvirker HELE deg uansett mengde og type. Sammen kan kosthold og fysisk aktivitet være sterke positive bidragsytere til din daglige og langsiktige helse.

Temaer på kurset: 

Matens innhold, næringsstoffer, tarm og hjerne, kroppslig og mental effekt av kosthold og fysisk aktivitet, vaner, selvdisiplin og treningsformer.

Hvorfor komme på kurs å lære litt mer om Kosthold og fysisk aktivitet?

  • Økt bevissthet
  • Bedre oversikt og kontroll
  • Verktøy til selvinnsikt og endring
  • Samt grunnleggende og nyttig kunnskap
  • Få håp og mulighet til å påvirke egen helse. 

Kurset starter 29. april  og vil gå på onsdager, 3 timer pr uke i 7 uker mellom kl 10.00 - 13.00 i Bergen RecoverySkole sine lokaler i Skuteviksboder 11, 4. etasje.

Vellkommen til kurs!
Skuteviksboder 11
 

Få med deg oppdateringer på siden vår på  Facebook!

Kurs: Forstå deg selv (litt) bedre, - og gjør noe med det - KOMMER senere

Om dette kurset: 

Negative følelser, tunge tanker er noe alle mennesker kjenner på i perioder av sitt liv. Ved å lære mer om hvorfor det er slik, og hvordan følelser og tanker henger sammen kan man selv gjøre noen forandringer slik at man får det bedre i hverdagen.

Hva vil du lære på kurset? Å forstå deg selv og dine reaksjoner bedre og hvordan du kan få det bedre med deg selv i hverdagen

Temaer: Tanker, følelser, kroppslige reaksjoner, handlinger og sammenhenger mellom disse, ulike verktøy

Hvorfor komme på kurs og lære om selvfølelse? 

Lær deg ulike verktøy som du kan bruke i hverdagen.
Bli tryggere på deg selv.
Bli mer oppmerksom på deg selv og egne følelser.
Lær mer om deg selv og forstå andre bedre

Nye kurs kommer vår 2020. Mer informasjon kommer blant annet på denne siden og på  Facebook .

Kontakt oss