Gå tilbake til:
Du er her:
Foto Kristin Klemsdal

Føler du deg nedstemt eller deprimert på en måte som gjør at det går ut over evnen til å fungere i hverdagen?  Kurs i depresjonsmestring kan hjelpe deg med å håndtere utfordringer i hverdagen på en bedre måte.

Slik deltar du på kurs

Kurs i depresjonsmestring arrangeres i de ulike bydelene. Kursstart er etter nyttår og/eller etter sommerferien.

Alle kursene går over 10 ganger fordelt over fire måneder.

Kurs som er satt opp annonseres i Kommunetorget. Du finner oversikt over annonserte kurs med søknadsfrister og kontaktinformasjon i avsnittene under.

Om det ikke er annonsert kurs i din bydel, kan du kontakte psykisk helse i din bydel hvis du ønsker å delta på kurs.

 

Kurs i Årstad,

Søknadsfrist 23. februar
Kursstart: 11. mars
Kurstid: onsdager fra kl. 15:00 til 17:30.

Kurset kommer til å bli holdt i Psykisk helse Årstad sine lokaler i Solheimsgaten 11 (inngang Michael Krohnsgate).

Kurset vil gå ukentlig fram til 7 mai med opphold i uke 15 pga. påsken.

Kontaktinformasjon/spørsmål: 
Søkere kan ta kontakt med Kenneth:
telefon 41647006
e-post: Kenneth.Nilsen2@bergen.kommune.no

Kurs i Fyllingsdalen

Psykisk helse Fyllingsdalen

Søknadsfrist 05. januar
Kursstart: 21. januar
Kurstid: kl. 16.00 -18.30.
Kontaktinformasjon/spørsmål: 
Svein Solberg,  tlf:94501571
Åse Aukland,    tlf:95293825
Epost: svein.solberg@bergen.kommune.no

Forhåndssamtaler vil finne sted 17.12.19,  07.01 20  og 14.01. 20.

Finn kurs i din bydel

I avsnittene ovenfor ser du hvilke bydeler som tilbyr kurs i depresjonsmestring dette halvåret.

Om det ikke er annonsert kurs i din bydel, kan du kontakte psykisk helse i din bydel hvis du ønsker å delta på kurs.

Ta kontakt med psykisk helse i den bydelen du bor om du er interessert i mer informasjon om kurstilbudet.