Gå tilbake til:
Du er her:
sommer

Linken er et tilbud til mennesker med ulike psykiske helseutfordringer. Vår målsetning er et sosialt fellesskap i trygge omgivelser som gir muligheter for vekst og utvikling gjennom felles aktiviteter.

Ta kontakt på tlf. 55552800/02 så inviterer vi til en prat og omvisning. 

 

Litt om oss

Linken treff- og aktivitetssenter er ett av 6 aktivitethus i Bergen kommune for mennesker med psykiske helseplager. 

Vi har varierte aktiviteter  mandag til fredag(se ukeplan), og du kan komme til oss uavhengig av hvor i Bergen du bor.

Det blir tilbudt lunsj hver dag til en billig penge. Den enkelte betaler også for utstyr til hobbyaktiviteter. Det er tillatt å ta med egen mat eller utstyr til egenaktivitet.

NB!!! Du må melde deg på til alle aktiviteter!

Er du ny bruker? Ta kontakt, så vil vi invitere deg til en forsamtale og omvisning.

Kontaktinformasjon

Kontakt oss på telefon: 55 56 28 00, 55 56 28 02 eller mob. 94 53 55 85                              

Du finner oss i: Håsteinsgt. 5, 5160 Laksevåg

Velkommen til oss!!!!

Hvis du er glad i fysisk aktivitet bør du ta en titt på siden til psykiatrialliansen www.psykiatrialliansen.no eller Facebook, mobil: 451 13 754

 

De som kommer til oss blir registrert

HVORFOR REGISTRERING?

  • For å ivareta deg best mulig på vårt aktivitetshus.

I henhold til Helsepersonelloven §§ 39 og 40, er Bergen kommune pålagt å registrere at du bruker tjenestetilbudet som vi tilbyr, i regi av Bergen kommune. Derfor må vi be om ditt navn og personnummer.

  •  Hvis du ønsker det kan vi også registrere inn navn på fastlege, pårørende og eventuell kontaktperson/behandler.

Begrunnelse for registrering i journalsystem:

Helsepersonelloven:

§ 39. Plikt til å føre journal

       Den som yter helsehjelp, skal nedtegne eller registrere opplysninger som nevnt i § 40 i en journal for den enkelte pasient. Plikten til å føre journal gjelder ikke for samarbeidende helsepersonell som gir hjelp etter instruksjon eller rettledning fra annet helsepersonell.

       I helseinstitusjoner skal det utpekes en person som skal ha det overordnede ansvaret for den enkelte journal, og herunder ta stilling til hvilke opplysninger som skal stå i pasientjournalen.

       Departementet kan i forskrift pålegge helsepersonell som nevnt i første ledd å føre egen journal som pasienten oppbevarer selv (egenjournal).

§ 40. Krav til journalens innhold m.m.

       Journalen skal føres i samsvar med god yrkesskikk og skal inneholde relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen, samt de opplysninger som er nødvendige for å oppfylle meldeplikt eller opplysningsplikt fastsatt i lov eller i medhold av lov. Journalen skal være lett å forstå for annet kvalifisert helsepersonell.

       Det skal fremgå hvem som har ført opplysningene i journalen.