Gå tilbake til:
Du er her:
Blomst

Linken er et møtested for mennesker med psykiske helseutfordringer. Vi holder til i Håsteinsgt. 5 på Laksevåg. 

Pga. corona har vi begrenset plass, og deltakere må melde seg på aktiviteter samme dag som de ønsker å komme. Tlf 55562800/02

Du finner oss på facebook: Linken treff- og aktivitetssenter

Åpningstider

Linken er åpen: 

Mandag: Stengt. Vi kan nås på tlf. 94535585

Tirsdag: 10.30-14.00

Onsdag: 11.30-14.00

Torsdag: 10.30-14.00

Fredag: 10.30-14.00

Du MÅ ringe før du kommer samme dag som du ønsker å komme!

 

 

Kontaktinformasjon

Kontakt oss på telefon: 55 56 28 00, 55 56 28 02 eller mob. 94 53 55 85                                         

Du finner oss i: Håsteinsgt. 5, 5160 Laksevåg

Velkommen til oss!!!!

 

De som kommer til oss blir registrert

HVORFOR REGISTRERING?

  • For å ivareta deg best mulig på vårt aktivitetshus.

I henhold til Helsepersonelloven §§ 39 og 40, er Bergen kommune pålagt å registrere at du bruker tjenestetilbudet som vi tilbyr, i regi av Bergen kommune. Derfor må vi be om ditt navn og personnummer.

  •  Hvis du ønsker det kan vi også registrere inn navn på fastlege, pårørende og eventuell kontaktperson/behandler.

Begrunnelse for registrering i journalsystem:

Helsepersonelloven:

§ 39. Plikt til å føre journal

       Den som yter helsehjelp, skal nedtegne eller registrere opplysninger som nevnt i § 40 i en journal for den enkelte pasient. Plikten til å føre journal gjelder ikke for samarbeidende helsepersonell som gir hjelp etter instruksjon eller rettledning fra annet helsepersonell.

       I helseinstitusjoner skal det utpekes en person som skal ha det overordnede ansvaret for den enkelte journal, og herunder ta stilling til hvilke opplysninger som skal stå i pasientjournalen.

       Departementet kan i forskrift pålegge helsepersonell som nevnt i første ledd å føre egen journal som pasienten oppbevarer selv (egenjournal).

§ 40. Krav til journalens innhold m.m.

       Journalen skal føres i samsvar med god yrkesskikk og skal inneholde relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen, samt de opplysninger som er nødvendige for å oppfylle meldeplikt eller opplysningsplikt fastsatt i lov eller i medhold av lov. Journalen skal være lett å forstå for annet kvalifisert helsepersonell.

       Det skal fremgå hvem som har ført opplysningene i journalen.