Gå tilbake til:
Du er her:

Flere kommuner samarbeider med Helse Bergen om å arrangere jevnlige seminarer om aktuelle tema innen det psykiske helsefeltet. 

Ønsker du å delta?

Seminarene er rimelige og går over 4 timer inkl lunch. Prisen er kr 350.- . Brukere og pårørende betaler kr 150.-  Seminarene er åpne for alle interesserte, både fagfolk, brukere og pårørende. 

Ledelse  

Tverrfaglig Forum ledes av en gruppe "frivillige" innenfor 1. og 2. linjetjenesten valgt av de som møter på seminardagene. 

Gruppen består for tiden av  

Linda Garvik, Gisle Jensen, Anne Turid Nygård, Audun Pedersen, Per Nilsen, Annette Paulsen, Mette Ulevik og Camilla Søraa. 

Dersom du ønsker å få tilsendt invitasjoner til nye seminarer direkte på din e-post, send en e-post om dette til: Tverrfaglig.forum@bergen.kommune.no