Gå tilbake til:
Du er her:
Tverrfaglig Forum

Flere kommuner samarbeider med Helse Bergen om å arrangere jevnlige seminarer om aktuelle tema innen det psykiske helsefeltet. 

Ønsker du å delta i tverrfaglig forum?

Grunnet Covid-19 blir seminaret for våren 2021 digitalt, og derfor også gratis. Seminarene er åpne for alle interesserte, både fagfolk, brukere og pårørende. 

Ledelse  

Tverrfaglig Forum ledes av en gruppe "frivillige" innenfor 1. og 2. linjetjenesten valgt av de som møter på seminardagene. 

Gruppen består for tiden av  

Linda Garvik, Audun Pedersen,  Annette Paulsen, Lene Amina Tufte og Kathrine Dale Mydland-Aas. 

Dersom du ønsker å få tilsendt invitasjoner til nye seminarer direkte på din e-post, send en e-post om dette til: Tverrfaglig.forum@bergen.kommune.no 

WAPR seminar 20. mai - Kultursensitive tjenester – om møter med mennesker fra andre kulturer

Torsdag 20 Mai, 2021 Kl. 11.00 -15.15 arrangeres digitalt seminar på TEAMS. Frist for påmelding14. mai 2021. Se praktisk informasjon og påmelding lenger nede.

Seminaret er søkt godkjent som tellende i kompetansehevingsprogram i klinisk fagstige i Fagforbundet og som vedlikeholdsaktivitet til spesialist i NPF.

Program:

11.00-11.15 Velkommen og informasjon om WAPR. Audun Pedersen og Marit Borg

11.15-12.00 Kulturkompetanse - både på systemnivå og individnivå. Valeria Markova, PHD i psykologi, Senter for migrasjonshelse, Bergen Kommune

12.00-12.20 Lunsjpause

12.20-13.05 Internationally Displaced People in Greece and psychosocial care in a resillience based approach: Framework and Experience. Michalis Lavdas, Psychologist MSc, Society and Workplace Diversity Research Group, Bergen University ,Assistant Editor at WAPR Bulletin.

13.05-13.20 Pause 13.20-14.05 Teamutvikling og relasjonsbygging i flerkulturelt psykisk helsearbeid med flyktninger i Hellas: en forskningsbasert evaluering. Trude Klevan PhD, Senter for psykisk helse og rus, Universitet i Sørøst Norge

14.05-14.20 Pause

14.20-15.05 Møtet med mennesket! Muhammed Jonas Elfstrøm, Erfaringskonsulent i Erfaringssentrum

Oppsummering og avslutning. 

Praktisk informasjon og påmelding:

Påmelding kun ved epost til Tverrfaglig.forum@bergen.kommune.no

Oppgi navn og epostadresse

Frist 14. mai 2021

Lenke til Teams vil bli tilsendt uken før seminaret

Eventuelle spørsmål: På epost til Tverrfaglig.forum@bergen.kommune.no

eller tlf. 94 52 52 64/97 66 29 18, tirsdager 10.00- 15.00

Konferanseavgift: Gratis

Program for seminaret i pdf: