Gå tilbake til:
Du er her:

Frisklivs- og mestringssenteret tilbyr kurs, undervisning og veiledning til personer som har behov for å endre levevaner.  Målet er å forebygge sykdom eller sykdomsutvikling. Tilbudene retter seg mot deg som er klar for å gjennomføre endringer. Vi har tilbud til folk i alle aldersgrupper.

Dette gjør Frisklivs- og mestringssenteret

Kunnskap er nødvendig for å kunne planlegge og etablere gode vaner. Frisklivs- og mestringssenteret har individuelle og gruppebaserte tilbud innenfor

 • kosthold

 • fysisk aktivitet

 • tobakk

 • søvn

 • endring og mestring

Familier som vil endre livsstil

Barnefamilier som trenger hjelp til å endre levevaner, kan få individuelle samtaler for foreldre på dagtid, og kurs for både barn og foreldre på ettermiddag og kveld.

Oppfølging innebærer refleksjon over valg, muligheter og ansvar for god helse for barnet og hele familien. Vi legger vekt på å avklare hva som er viktig i en endringsprosess for familien.

Individuell oppfølging omfatter samtale med foresatte og veileder. Videre oppfølging med samtaler og kurs avtales med veileder. Vi gjennomfører ikke individuelle samtaler med barn.

Ved å takke ja til kurs og samtaler forplikter foresatte seg til å møte opp. Manglende fremmøte kan medføre at familien mister muligheten til videre oppfølging.

Familier som ikke ønsker individuelle foreldresamtaler, har fortsatt mulighet til å delta på kurs.

For å få oppfølging fra Frisklivs- og mestringssenteret må du ha bostedsadresse i Bergen, og snakke og forstå norsk.

Livsstilskurs for familier/foreldre:

 • Kurset har tre samlinger på to-tre timer. Barnet er med på en av samlingene.
 • Kurset omfatter både teori og praktisk matlaging.
 • Kursene tilpasses målgruppen og settes opp vår og høst.

Tema for oppfølging hos Frisklivs- og mestringssenteret (individuelt og/eller kurs):

 • Kunnskap om livsstilsendring
 • Teori om de nasjonale rådene for kosthold, fysisk aktivitet og søvn
 • Grensesetting
 • Ansvar og valgmuligheter
 • Familieprosjekt
 • Planlegging i hverdagen

Trening og aktivitet:

Vi oppfordrer foresatte til å legge til rette for at barnet ukentlig deltar på minimum to til tre aktiviteter som gir mulighet til fysisk aktivitet med moderat til høy intensitet.

Familien kan selv velge om denne aktiviteten skal foregå i barnets nærmiljø eller om de ønsker å delta på tilbud som Frisklivs- og mestringssenteret kan henvise til:

Tilbudet er gratis i ett år for familier som får oppfølging fra Frisklivs- og mestringssenteret. Familier som ikke ønsker oppfølging fra Frisklivs- og mestringssenteret, men som likevel ønsker aktivitetstilbudet, kan delta i gruppene mot å betale semesteravgift.

Ta kontakt med Frisklivs- og mestringssenteret hvis du ønsker å delta på våre oppfølgingstilbud. Du kan også bli henvist fra skolehelsetjeneste eller fastlege.

Ungdom 17-25 år

Målsetningen med kurs, undervisning og samtaler for denne aldersgruppen er å gi kunnskap og verktøy for å etablere gode levevaner. Gjennom å reflektere over egne valg og muligheter, vil du få hjelp til varig endring.

Kurs for unge voksne:

 • Mestringskurs for ungdom, DU, 20-25 timer

 • Livsstilskurs 4 - 9 timer

 • Søvn

 • Sluttekurs (røyk og snus)

Vanligvis er det 8 - 12 deltakere på kursene.  Kursholdere er sertifiserte (Helsedirektoratet) og kunnskapsformidlingen er basert på nasjonale råd og føringer.

Kurs og individuell oppfølging er gratis. Du må ha bostedsadresse i Bergen for å delta. Kursene annonseres og har påmelding på e-post eller mobil.

Vi setter opp kurs når vi har nok påmeldte.

Frisklivs- og mestringssenteret kan også sette opp ulike kurs på bestilling, dersom vi har kapasitet til det. Kontakt oss for mer informasjon.

Tilbud til ungdom:

 • Snuse/røykeslutt i gruppe eller individuelt

 • Foreldre kan få individuell oppfølging eller delta på foreldrekurs 

Ta kontakt med Frisklivs- og mestringssenteret hvis du ønsker å delta.

Voksne som ønsker å endre livsstil

Målsetningen med kurs, undervisning og samtaler for voksne er å gi kunnskap og verktøy for å etablere gode levevaner. Gjennom å reflektere over egne valg og muligheter, vil du få hjelp til varig endring.

Fokus er bedre helse og mestring gjennom endring av levevaner.
Kursene gjennomføres på dag- og kveldstid.

Individuelle samtaler gjennomføres på dagtid. All oppfølging vektlegger refleksjon over egne valg, muligheter og ansvar for egen helse.

Kurs for deltakere 17 - 59 år:

Livsstilskurs, mestringskurs, røyke- og snusesluttkurs, søvnkurs, individuelle samtaler og trening for voksne med overvekt.

Kurs for deltakere over 60 år:

Livsstilskurs, røyke- og snusesluttkurs og søvnkurs. Individuelle samtaler vurderes i forbindelse med deltagelse på livstilskurs. Frisklivs- og mestringssenteret kan formidle kontakt med seniortrim og andre trim- og treningstilbud i Bergen kommune.

Treningstilbud:

Frisklivs- og mestringssenteret har treningstilbud til voksne med overvekt, på treningssenteret Sissels i Fyllingsdalen.
Egenandel er 500 kr for tre måneder. Tilbudet er avgrenset til seks måneder. Oppstart på trening er første uke hver måned. Det er stor pågang til trening og derfor noe ventetid. For å delta må du gjennomføre en kondisjonstest. Dette avtaler du med veileder.

Påmelding

Du kan kontakte Frisklivs- og mestringssenteret ved å sende inn egenerklæringsskjema (se under) eller din fastlege kan henvise deg.

Individuell oppfølging med veileder er gratis. Noen kurs har egenandel.