Gå tilbake til:
Du er her:

«Trygg på to bein» er et fallforebyggende tilbud for hjemmeboende eldre som er i risikogruppen for fall. Formålet er at du skal kunne fungere best mulig, og få tilrettelagt boligen din for å forebygge fall. 

Hvordan gjør vi det?

Vi trener styrke og balanse i grupper på 8-10 personer, to ganger i uken i tre måneder. En fysioterapeut leder gruppene.

Én gruppe er tilrettelagt for personer som bruker ganghjelpemidler, og én gruppe er for personer som går uten hjelpemidler.

Deltakere i «Trygg på to bein» får også tilbud om hjemmebesøk av ergoterapeut. Ergoterapeuten gir råd til hvordan du kan tilrettelegge ditt hjem og gjøre dine daglige aktiviteter med redusert fallfare.

Slik søker du

Er dette noe for deg eller noen i familien? For mer informasjon, ta kontakt med habiliterings- og rehabiliteringstjenesten der du bor:

Arna og Åsane
Fana og Ytrebygda
Fyllingsdalen og Laksevåg
Bergenhus og Årstad

Søker du om å delta i «Trygg på to bein», trenger du en legeerklæring som anbefaler trening i gruppe. Din lege må ha gjort en vurdering av mulige årsaker til balanseproblemer og ustøhet. Denne vurderingen må være med i legeerklæringen.

Dersom du ønsker å delta, må du:

  • være motivert for å delta
  • være redd for å falle / ha falt tidligere
  • kunne stå litt uten støtte
  • kunne delta hele kursperioden
  • være i stand til å ta imot instruksjon, svare på spørreskjema og selv organisere din hverdag

Pris

Deltakere på «Trygg på to bein» betaler egenandel som ved behandling hos behandling hos fysioterapeut og hører dermed inn under ordningen med frikort for egenandelstak 2.

Frikort blir sendt i posten etter at egenandelstaket er nådd. Etter at egenandelstaket er nådd, vil fysioterapi være uten kostnad resten av året.