Gå tilbake til:
Du er her:

«Trygg på to bein» er et fallforebyggende tilbud for hjemmeboende eldre som er i risikogruppen for fall. Formålet er at du skal kunne fungere best mulig, og få tilrettelagt boligen din for å forebygge fall. 

Hvordan gjør vi det?

Vi trener styrke og balanse i grupper på 8-10 personer, to ganger i uken i tre måneder. En fysioterapeut leder gruppene.

Gruppen er tilrettelagt for personer som ikke bruker ganghjelpemiddel.

Deltakere i «Trygg på to bein» kan få tilbud om hjemmebesøk av ergoterapeut hvis ønskelig. Ergoterapeuten gir råd til hvordan du kan tilrettelegge ditt hjem og gjøre dine daglige aktiviteter med redusert fallfare.

Slik søker du

Er dette noe for deg eller noen i familien? For mer informasjon, ta kontakt med habiliterings- og rehabiliteringstjenesten der du bor:

Arna og Åsane
Fana og Ytrebygda
Fyllingsdalen og Laksevåg
Bergenhus og Årstad

Søker du om å delta i «Trygg på to bein», trenger du en legeerklæring som anbefaler trening i gruppe. Din lege må ha gjort en vurdering av mulige årsaker til balanseproblemer og ustøhet. Denne vurderingen må være med i legeerklæringen.

Dersom du ønsker å delta, må du:

  • være motivert for å delta
  • være redd for å falle / ha falt tidligere
  • kunne stå litt uten støtte
  • kunne delta hele kursperioden
  • være i stand til å ta imot instruksjon, svare på spørreskjema og selv organisere din hverdag

Pris

Deltakere på «Trygg på to bein» betaler egenandel som ved behandling hos fysioterapeut. Når du har betalt over et visst beløp i egenandeler (egenandelstak),  får du frikort. Les mer om egenandelstak og frikort her.

Frikort blir sendt etter at egenandelstaket er nådd.