Gå tilbake til:
Du er her:

Dersom du har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har du rett til en plan for utførelse av tjenestene - individuell plan (IP). Planen er et samarbeidsverktøy for deg og helsetjenestene. Én av tjenesteyterne blir koordinator og ansvarlig for å følge opp din plan.   

Dette skal planen beskrive

  • Hva er viktig for deg? 
  • Hva skal til for at du oppnår dine mål?
  • Hvem skal bistå deg, når skal det gjøres og hvordan? 

Det er du som eier planen og den skal sikre din medvirkning.

Det er en klar forutsetning at du medvirker i arbeidet med din individuelle plan. Du må selv fortelle hva som er viktig for deg i ditt liv. 

Individuell plan skal være en hjelp til at tjenestene blir bedre koordinert og tilpasset dine behov. Pårørende kan gjerne delta dersom du ønsker det. Individuell plan gjør ikke at du får flere tjenester, men planen kan gjøre det lettere for deg å beskrive hvilke mål du har i fremtiden og hvordan du vil oppnå disse.  

Koordinator

Det er viktig å se helse- og omsorgstjenestene i sammenheng, for at du skal få best mulig utbytte. Én av tjenesteyterne dine blir oppnevnt som koordinator.

Ditt ønske skal vektlegges ved valg av koordinatoren, som skal sikre samordning og fremdrift i arbeidet med individuell plan.

Koordinator skal sammen med deg beskrive dine behov og prioritere disse. 
Planen skal bare utarbeides dersom du selv ønsker det. Dersom du skulle velge å takke nei til individuell plan, kan du likevel få tilbud om en koordinator. 

Hvordan kan jeg få en individuell plan/koordinator?

Dersom du allerede har tjenester i kommunen, kan du be en av dem som gir deg tjenester om å få en individuell plan og koordinator.Du kan også be om en individuell plan og koordinator ved å kontakte forvaltningen i din bydel:

Sone nord (Arna, Bergenhus og Åsane)

Sone vest (Fyllingsdalen og Laksevåg) 

Sone sør (Fana, Ytrebygda og Årstad)

Henvendelser som gjelder psykisk helse, skal sendes til Forvaltningsenhet psykisk helse

Ta gjerne kontakt dersom du som innbygger, ansatt i helsesektoren eller samarbeidspartner har spørsmål individuell plan, koordinator, habilitering og rehabilitering.