Gå tilbake til:
Du er her:

De fleste av oss vet at vi kan forbedre helsa ved å spise sunnere og bevege oss litt mer. Og for mange er dette riktige råd for et sunnere liv. Tenker du over at det også er andre grep vi kan gjøre for å få det litt bedre med oss selv i hverdagen? Hverdagsglede tilbys digitalt våren 2021.

Kurset om de små ting

Hverdagsglede handler om de små, enkle tingene du kan gjøre i din egen hverdag for å oppleve mestring og glede. Kurset tar for seg fem viktige grep for økt hverdagsglede.

  • Å være oppmerksom
  • Å være aktiv
  • Å lære
  • Å knytte bånd
  • Å gi

Kurset er ikke et terapikurs for å mestre nedstemthet eller depresjon. Det er heller ikke et forum for å bearbeide sorg eller tunge følelsesmessige belastninger. Det kan likevel styrke deg i møte med slike belastninger – og virke forebyggende.

Kurset går over 6 kursdager, og hver økt varer ca. 2,5 timer.

Du finner mer informasjon om kurset i denne brosjyren: 

 

Pris

Kursdaltakelse koster kr. 500 som betales på første samling.

Påmelding

For deltakelse kan du sende inn skjema nedenfor,  eller ta kontakt på epost/telefon for mer informasjon.

Telefon: 53 03 53 80 eller send e-post til: frisklivogmestring@bergen.kommune.no

Med forbehold om endringer.