Gå tilbake til:
Du er her:
KIB

Stress og overbelastning kan føre til energitap, angst og/eller nedstemthet. Det kan være et resultat av for stor belastning i arbeidsliv eller familie, sykemelding, utfordrende helse eller vonde opplevelser.

Om kurset

Hva er belastning? Hva er egentlig stress? Og hva skjer i kroppen når du er stresset?

Stress kan beskrives som en kroppslig og følelsesmessig reaksjon på noe du opplever som utfordrende eller farlig. Det er ikke belastningen i seg selv som bestemmer at noe er stressende, men hvordan du reagerer på den.

Kurset er basert på stressteori og kognitiv atferdsteori. I løpet av kurset lærer du metoder og teknikker for bedre håndtering av stressrelaterte plager og overbelastning i hverdagen.

På kurset trener du på å:

  • identifisere og håndtere egne belastninger
  • identifisere tanker om det som er vanskelig og hva de gjør med deg
  • vurdere gyldigheten av tankene
  • få bedre kontroll over hva du skal gjør når følelsene dine er sterke eller vonde

finne noen aktiviteter som kan flytte oppmerksomheten bort fra tankene Du kan påvirke hvordan du har det gjennom det du tenker og gjør. Mange er ikke vant til å legge merke til tankene sine.

Brosjyre:

 

Pris

Kurset koster kr 500,- eventuelt kr 1000,- inklusiv kursbok(avtales på samtale i forkant). Kurset betales med bankkort på første kursdag.

Påmelding

Påmelding:

Dette kurset krever at en inne til en for-samtale i forkant, i god tid før oppstart kurs. For deltakelse kan du sende inn "skjema - deltakelse" eller ta kontakt med oss på e-post eller telefon for mer informasjon.

Telefon: 53035380 eller e-post: frisklivogmestring@bergen.kommune.no

Praktisk informasjon

Kurset går over 10 samlinger, og hver samling varer 2,5 timer. Det er 10-16 deltakere på hvert kurs Kurset inneholder undervisning og diskusjon med utgangspunkt i kognitiv teori. Etter hver samling får du øvelser og hjemmeoppgaver som bidrar til at du lærer å mestre belastning og stress.