Gå tilbake til:
Du er her:
Friskliv

Frisklivssentralen skal fremme fysisk og psykisk helse og forebygge eller begrense utvikling av sykdom. Frisklivssentralen gir tilbud til personer som har økt risiko for, eller allerede har utviklet, sykdom, og som har behov for hjelp til å endre levevaner for å mestre helseutfordringer. 

Trening på Frisklivssentralen

Treningen vår foregår ved ulike lokasjoner utendørs. Treningen er gratis, og krever ingen påmelding. Vel møtt!

  • FFF Olsvikparken – Tirsdager klokken 10.00-10.45*
    Oppmøte ved pumptrackbanen, enkel styrke og kondisjonstrening
  •  FFF Solheim – Tirsdager kl 13.00-13:45* Oppmøte ved inngangen til Solheims tverrgate/ved Arne Bendiksens statue

  • FFF Nygårdsparken – Onsdager klokken 12.00-12.45 *Oppmøte ved fontenen i nedre del av parken

  • FFF Håsteinarparken – Torsdager klokken 10.00- 10.45 *Oppmøte utenfor Damsgårdsveien 167/Laksevåg legesenter
  • FFF Vadmyrabanen - Torsdager klokken 12.00- 12.45 *Oppmøte ved hovedinngangen til vadmyrahallen.Treningen følger skoleruten

Treningen følger skoleruten 

Kurs våren 2021 på Frisklivssentralen

Frisklivssentralen har ulike kurs som vi starter når nok påmeldte. Dersom du ønsker et av disse, ta kontakt for å stå på venteliste til kursstart. 

Mestringskurset Tankevirus og Hverdagsglede vil våren 2021 tilbys som digitale kurs, ta kontakt for påmelding.

 

Individuelle samtaler vil være en del av oppstart hos oss, disse er gratis og gjennomføres på dagtid.

Påmelding kurs og aktiviteter

For deltakelse  kan du sende inn skjema nedenfor eller ta kontakt på telefon eller epost for mer informasjon

Telefon: 53 03 53 80, 408 19 922
Adresse: Damsgårdsveien 40, 5058 Bergen
E-post : frisklivogmestring@bergen.kommune.no

Du må ha bostedsadresse i Bergen kommune. Det er viktig at du oppgir korrekte opplysninger i skjemaet, slik at vi kan sikre faglig forsvarlig oppfølging av den enkelte deltaker. Alle opplysninger i skjemaet vil bli behandlet konfidensielt.