Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen kommune har et rådgivningskontor for hørselshemmede og døvblinde. Kontoret gir blant annet informasjon om hvilke rettigheter du har, både vanlige rettigheter og spesielle tjenester for deg som hørselshemmet eller døvblind.

Hva kan vi hjelpe med?

Rådgivningskontoret kan også hjelpe deg både i den muntlige og skriftlige kontakten med offentlige og private hjelpe- og tjenestetilbud.

Hensikten med tjenesten er å bidra til at hørselshemmede og døvblinde får likeverdige tjenester med andre.

Se rådgivningskontorets nettsider for mer detaljert informasjon om hvilken hjelp de kan gi deg.

Tjenestene er gratis for alle som bor i Bergen kommune.

Slik søker du hjelp fra oss

Du trenger ikke søke om å få benytte deg av rådgivningskontorets tjenester. Ta direkte kontakt.

De ansatte kan tegnspråk. 

Ved kontoret finnes flere kommunikasjonshjelpemidler; Teleslynge (bordslynge), Samtaleforsterker og Lightwriter.

Ansatte kan også komme på hjemmebesøk til deg ved behov.