Gå tilbake til:
Du er her:

Frisklivssentralen skal fremme fysisk og psykisk helse og forebygge eller begrense utvikling av sykdom. Frisklivssentralen gir tilbud til personer som har økt risiko for, eller allerede har utviklet sykdom, og som har behov for hjelp til å endre levevaner for å mestre helseutfordringer. 

Kursplan 2020

HØSTEN 2020

 • Kurs i mestring av belastning, KiB. Kognitivt kurs på 10 samlinger a 2,5 timer for de som ønsker å lære mer om og utvikle egen mestringsevne. Målgruppen er alle som har en form for belastning, for eksempel knyttet til helse, arbeid, privatliv etc. Oppstart tirsdag 1. september Kl. 1600-1830, og torsdag 3. september Kl. 1000-1230. kurset koster 500 kr. Dette kurset krever at en er til en for-samtale i forkant av kurset, ta kontakt for interesse.
 • Seniorkurs 65-75 år. Kurset har 6 samlinger a 3 timer, vi snakker blant annet om livsstil, hvordan leve med belastninger, økonomi, bolig, nettverk mm. Kort treningsøkt innlagt i hver samling. Oppstart mandag 31. august Kl. 1200-1500. Kurset koster 500 kr
 • Søvnkurs. Kurset har 4 samlinger a 2 timer. Passer for dem som opplever at søvnvansker går ut over hverdagen og ønsker å forbedre søvnkvaliteten uten bruk av medikamenter. Oppstart onsdag 9. september Kl. 1200-1400. Kurset koster 500 kr
 • Hverdagsglede. Kurset har 6 samlinger a 2,5 timer. Kurset handler om hvordan du med fem enkle grep og konkrete øvelser kan oppleve økt livskvalitet og sterkere psykisk helse. Oppstart tirsdag 27. oktober Kl. 0900-1130. Kurset koster 500kr

 

Trening på frisklivssentralen

Denne høsten vil treningen vår foregå ved ulike lokasjoner ute. Treningen er gratis, og krever ingen påmelding. Se vedlegg for mer informasjon om tid og oppmøte.

 

Andre tilbud ved Frisklivssentralen

Frisklivssentralen tilbyr både kurs og individuell oppfølging.                

Tilbud på Frisklivssentralen:

 • Røykesluttkurs
 • Kurs i mestring av belastning (KIB)
 • Mestringskurset Tankevirus
 • Matkurs (praktisk og teoretisk)
 • Hverdagsglede kurs
 • Søvnkurs
 • Familietilbud
 • Trening og turer

Individuelle samtaler er gratis og gjennomføres på dagtid.

Ta kontakt

Dersom du ønsker å delta på noe av tilbudet vårt kan du enten møte opp på informasjonsmøte hos oss, (foreløpig ikke satt noen dato for høstens informasjonsmøter) eller sende skjema for deltakelse til oss i posten og vente på at vi tar kontakt med deg for en individuell samtale.

Telefon: 53 03 53 80

frisklivogmestring@bergen.kommune.no

Skjema for deltakelse

Her finner du skjema for deltakelse ved Friskliv og mestringssenteret.

Du må ha bostedsadresse i Bergen kommune og kunne snakke og forstå norsk for å kunne delta. Det er viktig at opplysningene som blir gitt i skjemaet er korrekte for å sikre faglig forsvarlig oppfølging av den enkelte deltaker. Alle opplysninger i skjemaet vil bli behandlet konfidensielt. 

Telefon: 53 03 53 80, 408 19 922
Adresse: Damsgårdsveien 40, 5058 Bergen
E-post : frisklivogmestring@bergen.kommune.no