Gå tilbake til:
Du er her:

Koronavirus!

Ergo- og fysioterapeuter gir for tiden kun helt nødvendig helsehjelp til brukere. Alle gruppetilbud er stanset og alle fysikalske institutt er fysisk stengt. Ved spørsmål er det fortsatt  mulig å ringe.

Ergo- og fysioterapeutene gir individuelt tilpasset forebygging, behandling, trening og veiledning, og hjelper til med tilrettelegging og tilpasning av hjelpemidler. Tilbudet retter seg mot personer som trenger hjelp til å ivareta eller forbedre sin funksjonsevne.

MER OM KORONA-SITUASJONEN: Fysioterapi, ergoterapi og rehabilitering

Habiliterings- og rehabiliteringstjenesten prioriterer for tiden helt nødvendig helsehjelp. Det gjøres fortløpende vurdering av hvem som har behov for behandling og oppfølging fra tjenesten i tråd med myndighetenes krav og veiledning om prioritering av helsehjelp i Norge under covid-19 pandemien.

Prioriteringen gjelder både barn, voksne og eldre. Den gjelder også ved behov for tekniske hjelpemidler. Alle gruppetiltak er midlertidig stanset av smittevernhensyn.

Brukere som allerede er i et aktivt behandlingsforløp kan få råd og veiledning på telefon av de som er ansvarlig for oppfølgingen. Der det er mulig kan det gis tilbud om videokonsultasjon.

Brukere på venteliste må påregne lenger ventetid. Ved økt eller endret behov vennligst ta kontakt med tjenesten

Personer med nylig oppståtte skader og funksjonsvansker som har behov for hjelp fra tjenesten, og andre som har spørsmål, bes ta kontakt i den bydelen de er hjemmehørende.

Hva gjør ergo- og fysioterapeutene?

Ergo- og fysioterapeutene utfører sine tjenester både individuelt og i samarbeid med andre tjenester. De bistår med tilpasning av omgivelser i hjemmet, arbeidsplassen, skole, barnehage eller institusjon.

Brukerne av våre tjenester får tilpasset behandling individuelt eller i grupper, trening i dagliglivets aktiviteter, tilrettelegging av bolig og tilpasning av hjelpemidler.

 

Private fysioterapeuter med driftsavtale

I Bergens kommunale helsetilbud inngår både kommunale ergo- og fysioterapeuter, og avtalefysioterapeuter (private fysioterapeuter med driftsavtale).

Det er samme egenandel for behandling hos kommunale fysioterapeuter og avtalefysioterapeuter.

Hovedregelen er at du oppsøker avtalefysioterapeut dersom du selv klarer det. Hvis du av helsemessige årsaker ikke har mulighet til det, kan kommunal fysioterapi være aktuelt.

Her finner du  oversikt over avtalefysioterapeuter.

MER OM PRIVATE FYSIOTERAPEUTER OG KORONA

Fysioterapeuter med driftstilskudd og koronasituasjonen

Fysioterapeuter med driftstilskudd følger samme prioritering som Habiliterings- og rehabiliteringstjenesten. Det gjøres fortløpende vurdering av hvem som har behov for behandling av fysioterapeut i tråd med myndighetenes krav og veiledning om prioritering av helsehjelp i Norge under covid-19 pandemien. Alle gruppetiltak er midlertidig stanset av smittevernhensyn.

Pasienter som allerede er i et aktivt behandlingsforløp vil kunne få råd og veiledning på telefon av ansvarlig fysioterapeut. Der det er mulig kan det gis tilbud om videokonsultasjoner. Personer med nylig oppståtte skader og akutt behov for fysioterapi, bes ta kontakt i den bydelen de er hjemmehørende.

Instituttene er fysisk stengt, men det er fortsatt mulig å ta kontakt pr. telefon.

Slik søker du

Dersom du mener du har behov for fysioterapeut, kan du kontakte en avtalefysioterapeut og bestille time.

Du kan også kontakte kommunens habiliterings- og rehabiliteringstjeneste direkte. Se kontaktinformasjon under "her kontakter du oss". 

Lege og andre behandlere kan også henvise til ergo- og fysioterapeut. 

Habiliterings- og rehabiliteringstjenesten i Bergen kommuniserer også via helsenorge.no

Hvem kan få tjenesten?

Dette er en tjeneste for alle som bor eller oppholder seg i Bergen kommune.

Det kommunale fysioterapitilbudet er først og fremst for personer som av helsemessige eller andre årsaker ikke kan nyttiggjøre seg tilbudet hos en avtalefysioterapeut. Dersom du er i tvil om hvem du skal kontakte så kan du henvende deg til Habiliterings- og rehabiliteringstjenesten i din bydel.

Din fastlege, sykehus eller andre kommunale tjenesteytere (for eksempel hjemmesykepleie) kan henvise deg eller kontakte oss på dine vegne, dersom du gir fullmakt til dette. 

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig.  Dersom forespørselen ikke kan avgjøres innen tre uker, skal du ha skriftlig svar med opplysninger om når vi venter å ha tatt stilling til forespørselen.

Slik kontakter du oss

Du kan kontakte Bergen kommunes habiliterings og rehabiliteringstjeneste direkte. Finn avdelingen nærmest deg:

Arna og Åsane 
Bergenhus og Årstad
Fana og Ytrebygda 
Fyllingsdalen og Laksevåg 

For å finne avtalefysioterapeut, klikk her

Pris

Hovedregelen er at det er egenandel på fysioterapi.  Du betaler en egenandel som teller med i opptjeningen til frikort for egenandelstak 2.

For barn under 16 år og personer med yrkesskade godkjent av Nav, er det ingen egenandel.

Følg lenken under for videre informasjon om priser og ordning med frikort.
Egenandeler hos fysioterapeut

Ergoterapi er uten egenandel.

Henvendelsesskjema ergo- og fysioterapi