Gå tilbake til:
Du er her:

Ergoterapeuter og fysioterapeuter gir individuelt tilpasset forebygging, behandling, trening og veiledning, og hjelper til med tilrettelegging og tilpasning av hjelpemidler. Tilbudet retter seg mot personer som trenger hjelp til å ivareta eller forbedre sin funksjonsevne.

Hva gjør ergo- og fysioterapeutene?

Ergo- og fysioterapeutene utfører sine tjenester både individuelt og i samarbeid med andre tjenester. De bistår med tilpasning av omgivelser i hjemmet, arbeidsplassen, skole, barnehage eller institusjon.

Brukerne av våre tjenester får tilpasset behandling individuelt eller i grupper, trening i dagliglivets aktiviteter, tilrettelegging av bolig og tilpasning av hjelpemidler.

Private fysioterapeuter med driftsavtale

I Bergens kommunale helsetilbud inngår både kommunale ergo- og fysioterapeuter, og avtalefysioterapeuter (private fysioterapeuter med driftsavtale).

Det er samme egenandel for behandling hos kommunale fysioterapeuter og avtalefysioterapeuter.

Hovedregelen er at du oppsøker avtalefysioterapeut dersom du selv klarer det. Hvis du av helsemessige årsaker ikke har mulighet til det, kan kommunal fysioterapi være aktuelt.

Her finner du  oversikt over avtalefysioterapeuter.

Slik søker du

Dersom du mener du har behov for fysioterapeut, kan du kontakte en avtalefysioterapeut og bestille time.

Du kan kontakte Bergen kommunes habiliterings- og rehabiliteringstjeneste enten direkte ved å trykke på lenke til aktuelt byområde (se under fanen "Slik kontakter du oss») eller ved å klikke på henvendelsesskjemaet til ergo- og fysioterapi.  Merk at det er ett skjema for barn og unge og ett for voksne.

Lege og andre behandlere kan også henvise til ergo- og fysioterapeut. 

Habiliterings- og rehabiliteringstjenesten i Bergen kommuniserer også via helsenorge.no

Hvem kan få tjenesten?

Dette er en tjeneste for alle som bor eller oppholder seg i Bergen kommune.

Det kommunale fysioterapitilbudet er først og fremst for personer som av helsemessige eller andre årsaker ikke kan nyttiggjøre seg tilbudet hos en avtalefysioterapeut. Dersom du er i tvil om hvem du skal kontakte så kan du henvende deg til Habiliterings- og rehabiliteringstjenesten i din bydel.

Din fastlege, sykehus eller andre kommunale tjenesteytere (for eksempel hjemmesykepleie) kan henvise deg eller kontakte oss på dine vegne, dersom du gir fullmakt til dette. 

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig.  Dersom forespørselen ikke kan avgjøres innen tre uker, skal du ha skriftlig svar med opplysninger om når vi venter å ha tatt stilling til forespørselen.

Slik kontakter du oss

Du kan kontakte Bergen kommunes habiliterings og rehabiliteringstjeneste direkte. Finn avdelingen nærmest deg:

Arna og Åsane 
Bergenhus og Årstad
Fana og Ytrebygda 
Fyllingsdalen og Laksevåg 

For å finne avtalefysioterapeut, klikk her

Pris

Hovedregelen er at det er egenandel på fysioterapi.  Du betaler en egenandel som teller med i opptjeningen til frikort for egenandelstak 2.

For barn under 16 år og personer med yrkesskade godkjent av Nav, er det ingen egenandel.

Følg lenken under for videre informasjon om priser og ordning med frikort.
Egenandeler hos fysioterapeut

Ergoterapi er uten egenandel.

Henvendelsesskjema ergo- og fysioterapi