Gå tilbake til:
Du er her:

Helsestasjon og skolehelsetjenesten er et gratistilbud for gravide, barn og unge. Her kan du få råd og veiledning fra blant annet lege, helsesykepleier, jordmor, psykolog og fysioterapeut.  Det finnes eget tilbud for ungdom 13-23 år. Engen helsestasjon har også tilbud til studenter opp til 25 år.

Helsestasjon for barn 0-5 år

Ved helsestasjonen kan du få råd, veiledning og svar på spørsmål om ditt barns utvikling, vekst og trivsel.

Alle helsestasjoner har helsesykepleier, jordmor, psykolog og lege. Vi kan også formidle kontakt med fysioterapeut, ergoterapeut, PP-tjenesten og barnevern. Helsestasjonen kan også henvise til psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten.

Helsestasjonstjenesten tar kontakt etter at du har født eller adoptert et barn, og avtaler tid for hjemmebesøk. Bergen kommune følger nasjonale anbefalinger for oppfølging av barn 0-5 år.

Nyinnflyttet barnefamilie? Finn din helsestasjon på nettsidene til Barne- og familietjenesten i din bydel eller i dette forhåndssøket.

Tjenesten er gratis. 

Nyttig informasjon:

Andre nyttige lenker for denne aldersgruppen: 

Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning til elever og foresatte, og gjennomfører helseundersøkelser og vaksinasjoner. Tjenesten arbeider aktivt sammen med skolen om å gi god helseinformasjon, og skape et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene.

Ved skolehelsetjenesten jobber helsesykepleiere, som kan henvise til blant andre psykolog, fastlege, fysioterapeut, ergoterapeut, PP-tjenesten og barneverntjenesten. Disse kan også henvise til psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten.  

Skolehelsetjenesten har regelmessig trefftid på skolene. Elever og foresatte kan snakke med helsesykepleier uten avtale på forhånd.

Vaksinasjonsprogrammet til skolehelsetjenesten følger Folkehelseinstituttets anbefalinger. Første vaksinasjon skjer i 1. klasse..

Foresatte for elever under 16 år, vil få skriftlig melding om tidspunktene for vaksinasjoner. På «Mine vaksiner» på Helsenorge.no kan sjekke hvilke vaksiner du eller barnet ditt har fått tidligere.

Skoleelever får tilbud om gratis HPV-vaksine i 7. klasse.
Klikk her for å finne mer informasjon om HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet.

Les mer om selve vaksinen på Folkehelseinstituttets nettsider.

Foresatte og elever får tilsendt informasjonsbrosjyre om HPV-vaksine, samt eget samtykkeskjema.

På skolenes egne nettsider finner du mer informasjon om skolehelsetjenesten lokalt. Finn din skole her:
Grunnskolen i Bergen 
Videregående skoler

Skolehelsetjenesten er gratis. Kriteriet for å bruke tilbudet er at du er skoleelev og under 20 år.

Skolehelsetjenesten tar kontakt med elevene for at de skal få sin rettmessige helseundersøkelse og vaksiner i basisprogrammet. I tillegg kan den enkelte elev og foreldre ta kontakt med skolehelsetjenesten ved behov.

Helsestasjon for gravide og småbarnsforeldre med rusproblem

Solheimsviken helsestasjon har et tilrettelagt tilbud for gravide og småbarnsforeldre (0 til 2 år) som er eller har vært rusavhengige.

Enten du er avhengig av rusmidler, er under LAR-behandling eller trenger støtte for å hindre tilbakefall til rus, kan du få veiledning og oppfølging hos oss.

Målet er å bistå mor under graviditeten, forebygge fosterskader og styrke foreldrenes omsorgsevner.

Solheimsviken helsestasjon holder til i Solheimsgaten 13. Tilbudet er gratis og tilgjengelig for innbyggere i alle bydeler.

Du trenger ingen henvisning. Ta direkte kontakt med Solheimsviken helsestasjon, eller be fastlege eller andre i offentlige tjenester om å hjelpe deg.

På nettsidene til Solheimsviken helsestasjon finner du mer informasjon

Helsestasjon for ungdom

Flere av Bergens helsestasjoner har eget tilbud til ungdom 13-23 - klikk her for mer informasjon om Helsestasjon for ungdom