Gå tilbake til:
Du er her:

Jordmor og lege ved helsestasjonene i Bergen kommune gir råd og veiledning til deg som venter barn eller som nettopp har fått barn. De gir også råd til deg som planlegger å bli gravid, eller hvis du trenger hjelp til familieplanlegging og valg av prevensjon. Tjenesten er gratis.

Oppfølging under svangerskapet

Den første konsultasjonen i svangerskapet bør skje hos fastlege, gjerne mellom uke 8 og 12. Første konsultasjon hos jordmor skjer vanligvis i uke 12-16. 

Ta kontakt med nærmeste helsestasjon så tidlig som mulig i svangerskapet om du ønsker oppfølging av jordmor.

Har du lite plager og lav risiko for komplikasjoner i svangerskapet, får du tilbud om et standardprogram som består av 10 (11) undersøkelser i løpet av et normalsvangerskap på 40 (41) uker. Oppfølgingen inkluderer ultralyd i uke 18 og antistoffscreening i uke 12 - 16.

Kvinneklinikken på Haukeland universitetssykehus har ansvar for en eventuell konsultasjon i uke 41.

Jordmor og lege vil være oppmerksomme på risiko for komplikasjoner og gi nødvendig oppfølging.

Helsestasjonens jordmortjeneste kan tilby

  • samtale, råd og veiledning om tema innen helse, livsstil og graviditet
  • helsekontroll i svangerskapet
  • henvisning ved behov for annen behandling
  • forberedelse til fødsel, amming og det å bli foreldre
  • hjelp til familieplanlegging og valg av prevensjon

Helsestasjon for gravide og småbarnsforeldre med rusproblem

Solheimsviken helsestasjon har et tilrettelagt tilbud for gravide og småbarnsforeldre (0 til 2 år) som er eller har vært rusavhengige: "Rusfri start på livet".

Enten du er avhengig av rusmidler, er under LAR-behandling eller trenger støtte for å hindre tilbakefall til rus, kan du få veiledning og oppfølging hos oss.

Målet med "Rusfri start på livet" er å bistå mor under graviditeten, forebygge fosterskader og styrke foreldrenes omsorgsevner.

Solheimsviken helsestasjon holder til i Solheimsgaten 13. Tilbudet er gratis og tilgjengelig for innbyggere i alle bydeler.

Du trenger ingen henvisning. Ta direkte kontakt med Solheimsviken helsestasjon, eller be fastlege eller andre i offentlige tjenester om å hjelpe deg.

På nettsidene til Solheimsviken helsestasjon finner du mer informasjon