Gå tilbake til:
Du er her:

Dersom du har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har du rett til en plan for utførelse av tjenestene - individuell plan (IP). Planen er et samarbeidsverktøy for deg og helsetjenestene. Én av tjenesteyterne blir koordinator og ansvarlig for å følge opp din plan.   

Dette skal planen beskrive

  • Hva er viktig for deg? 
  • Hva skal til for at du oppnår dine mål?
  • Hvem skal bistå deg, når skal det gjøres og hvordan? 

Det er du som eier planen og den skal sikre din medvirkning.

Det er en klar forutsetning at du medvirker i arbeidet med din individuelle plan. Du må selv fortelle hva som er viktig for deg i ditt liv. 

Individuell plan skal være en hjelp til at tjenestene blir bedre koordinert og tilpasset dine behov. Pårørende kan gjerne delta dersom du ønsker det. Individuell plan gjør ikke at du får flere tjenester, men planen kan gjøre det lettere for deg å beskrive hvilke mål du har i fremtiden og hvordan du vil oppnå disse.  

Koordinator

Det er viktig å se helse- og omsorgstjenestene i sammenheng, for at du skal få best mulig utbytte. Én av tjenesteyterne dine blir oppnevnt som koordinator.

Ditt ønske skal vektlegges ved valg av koordinatoren, som skal sikre samordning og fremdrift i arbeidet med individuell plan.

Koordinator skal sammen med deg beskrive dine behov og prioritere disse. 
Planen skal bare utarbeides dersom du selv ønsker det. Dersom du skulle velge å takke nei til individuell plan, kan du likevel få tilbud om en koordinator. 

Hvordan kan jeg få en individuell plan/koordinator?

Dersom du allerede har tjenester i kommunen, kan du be en av dem som gir deg tjenester om å få en individuell plan og koordinator. Dersom du ikke mottar tjenester fra kommunen eller du har spørsmål om koordinator eller individuell plan, kan du kontakte Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering, eller vurderingskontoret i ditt byområde:

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering:
Koordinerende.enhet@bergen.kommune.no

Arna/ Åsane byområde:
Systemkoordinator  Tlf. 408 19 046
Vurderingskontoret Nord-Sentrum
Teatergaten 41, 5010 Bergen

Vurderingskontor tlf. 5556 7070

Bergenhus/ Årstad byområde:
Systemkoordinator  Tlf. 408 13 570 
Vurderingskontoret Nord-Sentrum
Teatergaten 41, 5010 Bergen

Vurderingskontor tlf. 5556 7070

Fana/ Ytrebygda byområde:
Systemkoordinator  Tlf. 408 13 568
Vurderingskontoret Sør-Vest
Postboks 85, Nesttun, 5852 Bergen  
Vurderingskontor tlf. 5556 5190

Fyllingsdalen/ Laksevåg byområde:
Systemkoordinator   Tlf. 409 18 658
Vurderingskontoret Sør-Vest
Postboks 85, Nesttun, 5852 Bergen

Vurderingskontor tlf. 5556 5190

Ta gjerne kontakt dersom du som innbygger, ansatt i helsesektoren eller samarbeidspartner har spørsmål individuell plan, koordinator, habilitering og rehabilitering.