Gå tilbake til:
Du er her:
Alrek Legesenter er lokalisert i den nordlige delen av Alrek Helseklynge

Alrek Legesenter er et nyetablert kommunalt legesenter med 5 fastleger og 4 helsesekretærer, lokalisert i topp moderne lokaler i den nordlige delen av Alrek Helseklynge.

Legesenteret samarbeider med UiB om forskning og undervisning av studenter.

Nyheter

07.04: Identifisering av risikogrupper

Legene ved senteret har nå fullført identifisering av samtlige pasienter med risiko for alvorlig forløp (t.o.m. FHI sin prioriteringsgruppe 7). Prioriteringsgruppe 5, 6 og 7 blir meldt til kommunen innen kort tid, deretter blir pasienten kontaktet av kommunen for å avtale tidspunkt for vaksinasjon. 

25.03: Påsken 2021

Legesenteret er åpen som vanlig mandag og tirsdag, samt halv dag onsdag 31.03. Fastlege Henning A. Lien vil ta ut ferie i påskeuken og tilgang til E-portal vil være deaktivert i perioden 27.03 - 05.04. Pasienter kan ta kontakt per telefon eller personlig oppmøte dersom behov. 

24.03: Problemer med elektroniske meldinger

Vi har hatt problemer både med inngående og utgående meldinger fra helsenorge.no. Dersom pasienter ikke mottar bekreftelse på timeavtale eller svar på andre meldinger er dere velkommen til å ta kontakt på telefon. 

23.03: Identifisering av personer 18-74 år med risikofaktorer

 • Legesenteret har gjennomført kartlegging av pasienter tilknyttet senteret som er i aldersgruppe 18-74 år og som har risiko for alvorlig sykdomsforløp (prioriteringsgruppe 4, merket med * i oversikten), viser til informasjon fra fhi.no sine nettsider: 
Risikogrupper
 
 

I første omgang har pasienter med sykdommer merket med * blitt innrapportert til kommunen. Kommunen vil deretter ta kontakt med personene direkte for å avtale tidspunkt og sted for vaksinasjon. Pasientene vil altså ikke bli vaksinert fysisk ved Alrek legesenter. 

15.03: Journal fra dr. Zubac er implementert i vårt journalsystem

 • Dette betyr at vi nå har mulighet til å overføre elektronisk journal til andre fastleger. Legene har også godt innsyn i journalhistorikk fra dr. Zubac. 

15.03: Vaksinedoser til aldersgruppe 80-84 er mottatt

 • Vaksinasjon av aldersgruppe 80-84 år vil gjennomføres denne uken. 

17.02: Tekniske problemer ved legesenteret

 1. I forbindelse med timebestilling på helsenorge.no mottar ikke pasienter kvittering på bestilt time, og heller ikke varsel om timeavtale dagen før konsultasjon. Timen er som regel likevel oppført i legens timebok. Dersom du opplever denne feilen anbefaler vi at du tar kontakt med oss telefonisk. 
 2. Feil i elektroniske meldinger som sendes ut fra legesenteret, eksempelvis svar på blodprøver. Dersom du ikke har mottatt svar på blodprøver eller andre henvendelser innen 5 virkedager er du velkommen til å ta kontakt med oss telefonisk. 

Feilen er følgelig meldt inn til både journalleverandør og kommunens IT-avdeling. 

09.02: Informasjon til pasienter som tilhørte dr. Zubac sin fastlegehjemmel:

 • Alrek legesenter skal etter avtale med kommunen ikke være ansvarlig for vaksinering av denne pasientgruppen, uavhengig av om man meldte frivillig overgang til en av fastlegene her, eller ble flyttet av HELFO. Bergen kommune vil kontakte pasientene forløpende for å avtale vaksinetidspunkt. For spørsmål vedr. vaksinasjon av denne gruppen kan innbyggerservice kontaktes på telefon 55 56 55 56. 

09.02: Første vaksinedoser mottatt

 • Ved Alrek har vi nå mottatt de første koronavaksinene. Vi vil i løpet av inneværende uke gjennomføre vaksinasjon av pasienter i aldersgruppen 85+.
 • Antall pasienter i aldersgruppen 80-84 som ønsker vaksine er meldt inn til kommunen, men vi har foreløpig ikke fått opplysninger om når vi kan forvente å få dem levert. Det kommer informasjon om øvrige grupper på senere tidspunkt. 

08.02: Rødt nivå av smitte i Bergen Kommune

 • Se oppdaterte retningslinjer under neste fane (Smitteverntiltak)

21.12: Åpningstider i julen

 • 21.12 - 23.12: Legesenteret holder åpent som vanlig
 • 24.12 (julaften):  legesenteret stenger kl. 11.30. Det er kun anledning for ØH-timer denne dagen, og ikke mulig å sende inn blodprøver. 
 • 28.12 - 30.12: Legesenteret holder åpent som vanlig
 • 31.12 (nyttårsaften): legesenteret stenger kl. 11.30. Det er kun anledning for ØH-timer denne dagen, og ikke mulig å sende inn blodprøver.
 • 04.01 og videre: ordinær åpningstid

21.10: Influensavaksine (Vaxigrip) har nå ankommet legesenteret.

 • Nytt av året er man i første omgang kun vil tilby vaksine til personer i målgrupper for influensavaksinasjon (se nedenfor), for å sikre at man har tilstrekkelig antall vaksiner til disse gruppene. Fra 01.12 tilbys også vaksinasjon til den øvrige befolkningen. 
 • Av hensyn til korona-situasjonen må all vaksinering avtales på  forhånd, det blir derfor ikke anledning til drop-in time for vaksinasjon. Ta kontakt enten telefonisk eller over E-kontakt for å avtale tidspunkt for vaksinasjon.
 
 
 • Vi har samtidig mottatt pneumokokkvaksine som gjerne kan settes samtidig som influensavaksinen hos personer som er i målgruppen. Den største målgruppen er voksne >65 år, hvor vaksinasjon vil gi beskyttelse i 10 år mot lungebetennelse forårsaket av pneumokokker. 

Oversikt over målgrupper for pneumokokkvaksine: 

 
 

 

Smitteverntiltak i forhold til koronavirus ved Alrek legesenter

08.20: Rødt nivå i Bergen Kommune

 • For perioden med rødt nivå av smitte i Bergen Kommune vil vi i tillegg til de generelle smitteverntiltakene nevnt nedenfor være særlig streng med filtrering av kontaktårsak. Det vil ikke være mulig å bestille timer på helsenorge.no, men vi minner om at det er mulig å ta kontakt per telefon for å avtale time. 

25.01: Generelle smittevernstiltak

 • Pasienter oppfordres til å utsette konsultasjoner som ikke er strengt nødvendig, eksempelvis ønske om generell årlig helsekontroll hos pasienter uten kjent sykdom eller nytilkomne symptomer.
 • Det vil være begrenset mulighet til å bestille nye timer via helsenorge.no. Pasienter oppfordres til å ta kontakt "på gamle måten", nemlig å ringe legesenteret. 
 • Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon skal du ta kontakt telefonisk. Alle pasienter skal lese gjennom informasjonstavlen på utsiden av legesenteret før de entrer lokalet.  
 • Pasienter skal benytte håndsprit både før og etter avsluttet konsultasjon.
 • Lege eller hjelpepersonell skal åpne dører for pasienten, for å unngå at man tar på dørhåndtak.
 • Pasient skal ha på seg munnbind under hele konsultasjonen, med unntak av der man må fjerne munnbind for å kunne gjennomføre undersøkelse/behandling av luftveier.

Hva kan du få hjelp til?

Konsultasjoner

 • Legetimer til undersøkelser, utredning og behandling
 • Svangerskapskontroller
 • Vaksinasjoner og setting av en del medisiner f.eks. i sprøyteform
 • Henvisninger til videre undersøkelser ved behov
 • Førerkortvurdering

Du kan bestille konsultasjon/legetime digitalt ved å logge deg på helsenorge.no. Se mer om hvordan du logger deg på under avsnittet "Digital kontakt". Merk at ikke alle konsultasjonene er tilgjengelig for bestilling via helsenorge.no, da vi ønsker å ha kontroll over en andel av konsultasjonene selv. Dersom du ikke finner ledig time innenfor rimelig tid er du velkommen til sende melding eller ta kontakt per telefon.

Dersom du ikke er digital, kan du ringe legekontoret. Se kontaktinformasjon under avsnittet "Adresse og åpningstider".

Tjenester
Vi har eget laboratorium og utfører en del undersøkelser som du kan få svar på mens du venter. 

Legesenteret har utstyr for å utføre de vanligste laboratorieprøver inkludert EKG (”hjertediagram”), 24 timers blodtrykksmåling og spirometri ("pusteprøve"). Vi utfører vanlige underlivskontroller med celleprøve og legger inn spiral.

Vi har utstyr for mindre kirurgiske inngrep som fjerning av føflekker og vorter, lukking av sår og fjerning av sting inklusiv agraffer (metall) etter operasjon. Vi har utstyr for kryoterapi ("frysing") av fotvorter og andre hudlidelser.

Har du spørsmål du ønsker å få besvart uten time?
E-konsultasjon gir deg en enkel og trygg kommunikasjonskanal til fastlegen når du trenger helsehjelp som ikke er akutt. Du kan bare bruke e-konsultasjon når det ikke krever fysisk oppmøte. E-konsultasjon har en kostnad tilsvarende vanlig legetime. Les mer om e-konsultasjon her.

Fornye resepter
Ønsker du å fornye dine faste resepter, kan du sende forespørsel om dette. Les mer om hvordan du fornyer resepten digitalt her.

Kontakte legekontoret
Du kan kontakte legekontoret digitalt eller ved å ringe. Dette er en tjeneste som ytes av resepsjonen og er av mer administrativ art og har ingen kostnad.

Syk utenfor kontorets åpningstid
Hvis tilstanden kan vente til neste arbeidsdag ring tidlig neste morgen i telefontiden, så får du vanligvis time samme dag. Hvis fastlegen din ikke er til stede eller er opptatt, vil en av de andre legene ved senteret undersøke deg. Hvis tilstanden tilsier at du ikke kan vente, bør du ringe Bergen Legevakt på telefonnummer 116117 eller 113 for øyeblikkelig hjelp. Les mer om åpningstider her

Digital kontakt

Ved å logge inn via helsenorge.no får du mulighet til å kunne

 • Bestille legetime
 • Fornye resepter på faste medisiner
 • Skrive til legen/ ha e-konsultasjon (dette koster mer eller mindre det samme som en vanlig legetime)
 • Lese beskjeder fra legen
 • kontakte legekontoret

Digital dialog innlogging

All elektronisk kommunikasjon mellom deg og lege/legekontor er kryptert via helsenorge sin innloggingsløsning og skal derfor være sikret mot at fortrolig informasjon kommer på avveie. Du kan lese mer om registreringen her.

Trenger du hjelp til innlogging?

Innloggingshjelp: Hvis du ikke får logget deg på, kan du ringe telefonnummer 800 43 573 eller 800 30 300 (tjenesten ved begge telefonnumrene er gratis fra fasttelefon i Norge).

Adresse og åpningstider

Her finner du besøksadresse med kart og åpningstider:  Kontakt Alrek legesenter

Frist for blodprøvetaking er mandag - torsdag kl. 14.30 og fredager kl. 12.30. Dersom du forventer at det skal tas blodprøver på konsultasjonen må du altså bestille time før disse fristene, eller eventuelt komme innom på senere tidspunkt for blodprøvetaking. 

Legesenteret har 2 parkeringsplasser for av- og påstigning like utenfor inngangsdøren. I tillegg har vi 3 HC-parkeringsplasser like rundt hjørnet på bygget, nær inngangsdøren. 

Øvrige pasienter henvises til parkering her: 

 • Under "Odontologen" i Årstadveien 19, nivå U1. 10,- per påbegynte halvtime 
 • Statsarkivet i Årstadveien 22. 20,- per påbegynte time. 

Ved akutt sykdom - ring 53005620, legevaktsentralen på 116 117 eller nødsentralen på 113. 

Ansatte ved legekontoret

 
 

Leger

 • Kathy Ainul Møen, lege og spesialist i allmennmedisin
 • Henning André Lien, lege og spesialist i allmennmedisin
 • Lars Atle Soldal, lege, ALIS (allmennlege i spesialisiering)
 • Hilde Aarthun, lege, ALIS (allmennlege i spesialisiering)
 • Tarjei Innvær Mjelstad, lege, ALIS (allmennlege i spesialisiering)

Helsesekretærer

 • Berit Karin Hagen, daglig leder og helsesekretær
 • Jeanette Monsen, helsesekretær
 • Kristin Lygre, helsesekretær
 • Anne Bakkeplass, helsesekretær

Kathy og Henning har faste stillinger ved legesenteret. Øvrige leger (ALIS) avlegger tjeneste i 2 år ved som ledd i spesialisering i allmennmedisin, før de blir erstattet av nye ALIS. 

Økonomi

Her ser du en oversikt over de vanligste egenandelene som teller med i opptjeningen til frikort: 

Normaltariffen, utdrag
 
 
Normaltariffen, utdrag
 
 

Frikortgrense for 2020 : 

Frikortgrenser 2020
 
 

Erklæringsarbeid som ikke inngår i normaltariffen / frikortgrunnlaget: