Gå tilbake til:
Du er her:
Alrek Legesenter er lokalisert i den nordlige delen av Alrek Helseklynge

Alrek Legesenter er et kommunalt legesenter med fastleger under utdanning(ALIS) og spesialister. ALIS-legene vil være i rotasjon - og er her derfor i en begrenset periode. 

Legesenteret samarbeider med UiB om forskning og undervisning av studenter.

E-konsultasjon/resepter? Les under “Digital kontakt”

11.10.22: Influensavaksine.

 • Fra og med uke 43 vil det kunne bli satt influensavaksine. Ta kontakt via helsenorge.no ("Kontakt legesenteret") eller ring oss for å avtale tidspunkt for vaksinasjon. Vaksine for alle i aldersgruppen > 65 år + pasienter under 65 år med underliggende sykdom som medfører økt risiko for alvorlig forløp ved eventuell influensasykdom.
 • Les her om du er i risikogruppen:
 • https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine-risikogrupper/

06.01.22: Endringer i personalet ved Alrek legesenter: 

 • Dr. Mjelstad går tilbake til sin stilling ved Bergen Legevakt fra 01.03. Dr. Farstad som for tiden vikarierer i hans fravær, overtar fastlegehjemmelen.
 • Dr. Aarthun flytter til Sauda og hennes siste arbeidsdag ved legesenteret vil være 28.02. Hun vil fortsette å være fastlege ved Sauda legesenter. Ny lege vil overta for henne fra 01.03.
 • Dr. Soldal er ferdig med sitt spesialiseringsforløp og har sin siste dag på legesenteret 28.02. Fra 01.03 går han tilbake til Bergen Legevakt som overlege. Ny fastlege vil overta hjemmelen fra 01.03.
 • Dr. Lien begynner som selvstendig næringsdrivende fastlege ved Minde Medisinske Senter fra 01.02. Ny fastlege vil overta hans hjemmel innen kort tid.

18.10.21: Influensavaksine

 • Vaksinen vil bli mottatt ved legesenteret i løpet av uken og vi starter opp timebøker for vaksinasjon fra uke 43 (altså f.o.m. mandag 25.10). Ta kontakt via helsenorge.no ("Kontakt legesenteret") eller ring oss for å avtale tidspunkt for vaksinasjon. Det blir ikke anledning til “drop-in” vaksinasjon av hensyn til smittevern. Benytt gjerne anledningen til å få satt vaksine mot lungebetennelse dersom du er i målgruppen for denne, se informasjon om dette like nedenfor.

13.09.21: Fastlege Tarjei Mjelstad skal ut i permisjon

 • Dr. Mjelstad skal avlegge “pappaperm” og har siste ordinære arbeidsdag ved senteret 13.09.21. Han er tilbake på kontoret 07.02.22. Dr. Magnus Farstad vil være vikar i 100% stilling i hjemmelen til Mjelstad.

12.09.21: Influensa- og pneumokokkvaksine: 

 • Influensavaksiner forventes tilgjengelig fra slutten av oktober. Vi ønsker å unngå opphopning av pasienter på samme tid grunnet risiko for smitte, det blir derfor ikke anledning for “drop-in”. Ta kontakt via helsenorge.no ("kontakt legesenteret") eller per telefon for å avtale tidspunkt.

Oversikt over målgrupper for influensavaksine: 

Grupper som anbefales influensavaksine

For mer informasjon om influensavaksine:

https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine/

 • Vi har samtidig tilgjengelig pneumokokkvaksine som gjerne kan settes samtidig som influensavaksinen hos personer som er i målgruppen. Den største målgruppen er voksne >65 år, hvor vaksinasjon vil gi beskyttelse i 10 år mot lungebetennelse forårsaket av pneumokokker.

Oversikt over målgrupper for pneumokokkvaksine: 

Grupper som anbefales pneumokokkvaksine

For mer informasjon om pneumokokkvaksine: 

https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/pneumokokkvaksinasjon---veileder-fo/#pneumokokkvaksinasjon-for-personer-med-risikofaktorer

18.06: Etterregistrering av vaksiner satt i utlandet

Pasienter som har fått satt EMA-godkjente vaksiner i utlandet (BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen) kan få disse etterregistrert i det nasjonale vaksinasjonsregisteret (SYSVAK). For å få registrert vaksinasjon må det fremlegges skriftlig dokumentasjon fra vaksinasjonssted. 

Det er bestemt at slik etterregistrering ikke inngår i frikortgrunnlaget og det er frivillig for hver enkelt lege å tilby tjenesten. Vi har besluttet at Alrek Legesenter vil tilby tjenesten mot et honorar pålydende 200,-

For mer informasjon:

https://www.fhi.no/publ/brev/etterregistrering-av-koronavaksiner-tatt-utenfor-norge/

16.12: Generelle smittevernstiltak

 • Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon skal du ta kontakt telefonisk. Alle pasienter skal lese gjennom informasjonstavlen på utsiden av legesenteret før de entrer lokalet.
 • Pasienter skal benytte håndsprit både før og etter avsluttet konsultasjon.
 • Lege eller hjelpepersonell skal åpne dører for pasienten, for å unngå at man tar på dørhåndtak.
 • Pasient skal ha på seg munnbind under hele konsultasjonen, med unntak av der man må fjerne munnbind for å kunne gjennomføre undersøkelse/behandling av luftveier.

Konsultasjoner

 • Legetimer til undersøkelser, utredning og behandling
 • Svangerskapskontroller
 • Vaksinasjoner og setting av en del medisiner f.eks. i sprøyteform
 • Henvisninger til videre undersøkelser ved behov
 • Førerkortvurdering

Du kan bestille konsultasjon/legetime digitalt ved å logge deg på helsenorge.no. Se mer om hvordan du logger deg på under avsnittet "Digital kontakt". Merk at ikke alle konsultasjonene er tilgjengelig for bestilling via helsenorge.no, da vi ønsker å ha kontroll over en andel av konsultasjonene selv. Dersom du ikke finner ledig time innenfor rimelig tid er du velkommen til sende melding eller ta kontakt per telefon.

Dersom du ikke er digital, kan du ringe legekontoret. Se kontaktinformasjon under avsnittet "Adresse og åpningstider".

Tjenester
Vi har eget laboratorium og utfører en del undersøkelser som du kan få svar på mens du venter. 

Legesenteret har utstyr for å utføre de vanligste laboratorieprøver inkludert EKG (”hjertediagram”), 24 timers blodtrykksmåling og spirometri ("pusteprøve"). Vi utfører vanlige underlivskontroller med celleprøve og legger inn spiral.

Vi har utstyr for mindre kirurgiske inngrep som fjerning av føflekker og vorter, lukking av sår og fjerning av sting inklusiv agraffer (metall) etter operasjon. Vi har utstyr for kryoterapi ("frysing") av fotvorter og andre hudlidelser.

Har du spørsmål du ønsker å få besvart uten time?
E-konsultasjon gir deg en enkel og trygg kommunikasjonskanal til fastlegen når du trenger helsehjelp som ikke er akutt. Du kan bare bruke e-konsultasjon når det ikke krever fysisk oppmøte. E-konsultasjon har en kostnad tilsvarende vanlig legetime. Les mer om e-konsultasjon her.

Fornye resepter
Ønsker du å fornye dine faste resepter, kan du sende forespørsel om dette. Les mer om hvordan du fornyer resepten digitalt her.

Kontakte legekontoret
Du kan kontakte legekontoret digitalt eller ved å ringe. Dette er en tjeneste som ytes av resepsjonen og er av mer administrativ art og har ingen kostnad.

Syk utenfor kontorets åpningstid
Hvis tilstanden kan vente til neste arbeidsdag ring tidlig neste morgen i telefontiden, så får du vanligvis time samme dag. Hvis fastlegen din ikke er til stede eller er opptatt, vil en av de andre legene ved senteret undersøke deg. Hvis tilstanden tilsier at du ikke kan vente, bør du ringe Bergen Legevakt på telefonnummer 116117 eller 113 for øyeblikkelig hjelp. Les mer om åpningstider her

Ved å logge inn via helsenorge.no får du mulighet til å kunne

 • Bestille legetime
 • Fornye resepter på faste medisiner
 • Skrive til legen/ ha e-konsultasjon (egenandel tilsvarende vanlig konsultasjon)
 • Lese beskjeder fra legen
 • Kontakte legekontoret

Alle medisinske spørsmål skal rettes under “e-konsultasjon”. Medisinske forespørsler som blir fremsatt under “forny resept" eller “kontakt legesenteret” blir avvist. 

Merk at generell svarfrist på E-konsultasjon er satt til 5 virkedager. Dersom du trenger hjelp raskere enn dette så anbefaler vi at du tar kontakt per telefon eller personlig oppmøte på kontoret. 

Merk at E-konsultasjoner blir i all hovedsak besvart i normal arbeidstid - mandag-fredag 08:00-15:30, og at det ikke er nødvendig å sende flere/ringe og purre dersom du ikke har fått svar med èn gang. 

E-resepter tilstrebes å bli svart ut innen 1-3 virkedager. 

Digital dialog innlogging

 • All elektronisk kommunikasjon mellom deg og lege/legekontor er kryptert via helsenorge sin innloggingsløsning og skal derfor være sikret mot at fortrolig informasjon kommer på avveie. Du kan lese mer om registreringen her.

Trenger du hjelp til innlogging?

 • Innloggingshjelp: Hvis du ikke får logget deg på, kan du ringe telefonnummer 800 43 573 eller 800 30 300 (tjenesten ved begge telefonnumrene er gratis fra fasttelefon i Norge).

Her finner du besøksadresse med kart og åpningstider:  Kontakt Alrek legesenter.

Telefontid er 08:30-11:00 og 12:30-14:00. På onsdager åpner telefonene 09:00. 
Legekontoret er åpent fra 08:00-15:30. Ekspedisjonen stenger klokken 15:00.

Frist for blodprøvetaking er mandag - torsdag kl. 14.30 og fredager kl. 12.30. Dersom du forventer at det skal tas blodprøver på konsultasjonen må du altså bestille time før disse fristene, eller eventuelt komme innom på senere tidspunkt for blodprøvetaking. 

Legesenteret har 2 parkeringsplasser for av- og påstigning like utenfor inngangsdøren. I tillegg har vi 3 HC-parkeringsplasser like rundt hjørnet på bygget, nær inngangsdøren. 

Øvrige pasienter henvises til parkering her: 

 • Under "Odontologen" i Årstadveien 19, nivå U1. 10,- per påbegynte halvtime
 • Statsarkivet i Årstadveien 22. 24,- per påbegynte time.

Ved akutt sykdom - ring 53005620, legevaktsentralen på 116 117 eller nødsentralen på 113

Leger

 • Magnus Farstad, lege, ALIS (allmennlege i spesialisering) - ikke på kontoret fredager. 
 • Synnøve Karin Hernes, ALIS (allmennlege i spesialisering) - ikke på kontoret på mandager og fredager. 
 • Stefan Hjørleifsson, spesialist, vikar. Jobber èn dag i uken. 
 • Magnus Myntevik, spesialist,  vikar. Jobber torsdager og fredager. 
 • Sunniva Lunde Petterson, ALIS (allmennlege i spesialisering) - ikke på kontoret på torsdager. 
 • Nicolas Øyane, spesialist. Jobber kun torsdager. 

Helsesekretærer

 • Wenche Thorsen Strømmen , daglig leder
 • Berit Karin Hagen, helsesekretær
 • Jeanette Monsen, helsesekretær
 • Kristin Lygre, helsesekretær
 • Anne Bakkeplass, helsesekretær

Her ser du en oversikt over de vanligste egenandelene som teller med i opptjeningen til frikort: 

Egenandeler
undefined

Frikortgrense for 2022 : 

Egenandelstak 2022
Egenandelstak 2022

Erklæringsarbeid som ikke inngår i normaltariffen / frikortgrunnlaget: 

 
Bilde: