Gå tilbake til:
Du er her:
Bergen RecoverySkole

Bergen RecoverySkole tilbyr kurs for personer som vil forstå fysiske og psykiske helseutfordringer og tilføre kunnskap som kan bidra til tilfriskning og ta styring over eget liv. 

Kursene produseres i samarbeid mellom personer med erfaringskompetanse og fagkompetanse og skal fremme likeverd. 

Hva er RecoverySkole og hvem kan delta?

Bergen RecoverySkole er et samarbeid mellom Bergen kommune og Helse Bergen. 

Kursene er gratis og tilgjengelig for alle med erfaring med psykiske helse og/eller rusutfordringer, deres pårørende, venner, og fagpersoner.

Skolen har mål om å fremme likeverd og kvalitet ved at kursene produseres i samarbeid mellom personer med erfaringskompetanse og fagkompetanse.

Undervisning utføres også alltid i samarbeid mellom erfaringskompetanse (erfaringslærer) og fagkompetanse (faglærer).

Hvordan søke studieplass ved Bergen RecoverySkole?

Man kan søke på kurs uavhengig av rekkefølge, og man kan søke ett eller flere kurs etter egne interesser og kapasitet.

Alle søkere blir invitert til samtale før plassene tildeles.

Det er begrenset antall plasser på hvert kurs.

Har du andre spørsmål, ta gjerne kontakt med oss.

Under finner du oppsatte kurs med beskrivelse og søknadsskjema.

Kurs: Kosthold og fysisk aktivitet

Om dette kurset: 

Kosthold er en stor del av hverdagen og noe vi alle må forholde oss til på en eller annen måte i forskjellig grad. Mat og drikke er nødvendig og alle har følelser forbundet med det. I sorg, i glede, ved høytid, fest og i hverdagen. Noen har god oversikt over kostholdet sitt, andre har ikke.

Mange av oss har ønsker om å endre på noe, men finner det vanskelig og krevende å få mer kontroll.

Fysisk aktivitet handler om muskelbevegelse og hvordan det påvirker HELE deg uansett mengde og type. Sammen kan kosthold og fysisk aktivitet være sterke positive bidragsytere til din daglige og langsiktige helse.

Temaer på kurset: 

Matens innhold, næringsstoffer, tarm og hjerne, kroppslig og mental effekt av kosthold og fysisk aktivitet, vaner, selvdisiplin og treningsformer.

Hvorfor komme på kurs å lære litt mer om Kosthold og fysisk aktivitet?

 • Økt bevissthet
 • Bedre oversikt og kontroll
 • Verktøy til selvinnsikt og endring
 • Samt grunnleggende og nyttig kunnskap
 • Få håp og mulighet til å påvirke egen helse.

Kurset vil gå på torsdager over 7 uker, 3 timer pr uke k. 09.00 – 12.00

Nye kurs kommer vår 2020. Mer informasjon kommer blant annet på denne siden og på  Facebook.

Kurs: Forstå deg selv (litt) bedre, - og gjør noe med det

Om dette kurset: 

Negative følelser, tunge tanker er noe alle mennesker kjenner på i perioder av sitt liv. Ved å lære mer om hvorfor det er slik, og hvordan følelser og tanker henger sammen kan man selv gjøre noen forandringer slik at man får det bedre i hverdagen.

Hva vil du lære på kurset? Å forstå deg selv og dine reaksjoner bedre og hvordan du kan få det bedre med deg selv i hverdagen

Temaer: Tanker, følelser, kroppslige reaksjoner, handlinger og sammenhenger mellom disse, ulike verktøy

Hvorfor komme på kurs og lære om selvfølelse? 

Lær deg ulike verktøy som du kan bruke i hverdagen.
Bli tryggere på deg selv.
Bli mer oppmerksom på deg selv og egne følelser.
Lær mer om deg selv og forstå andre bedre

Kurset vil gå mandager over 4 uker, 3 timer pr uke, kl 12.00 – 15.00

Nye kurs kommer vår 2020. Mer informasjon kommer blant annet på denne siden og på  Facebook .

Kurs: Introduksjon til mindfullnes, oppstart november

Om dette kurset: 

Mindfulness er evnen til å være oppmerksomt til stede med det som skjer i oss og omkring oss. Dette er en evne vi alle har, men som vi lett kan miste av syne i en travel hverdag. Mindfulness handler også om å være oppmerksom på en bestemt måte - med en holdning av vennlighet, romslighet og omsorg mot oss selv og det vi opplever. På denne måten blir mindfulness en motvekt til overdreven selvkritikk og streben etter å ha det på en bestemt måte. John Vøllesta

Hva vil du kunne lære på Kurset:

Litt om hva Mindfulness er og hva det kan hjelpe for. Introduksjon og innføring i noen øvelser.

Temaer på kurset: 

Tilstedeværelse i eget liv, Tankevandring, Stresshåndtering og Egenomsorg

Hvorfor komme på kurs og lære mer om hva Mindfulness kan være?

 • En blir mer tilstede mentalt i eget og andres liv, og mer oppmerksom på omgivelsene.
 • Roer ned tankekjør (negative spinnende tanker)
 • Demper angst, uro, irritabilitet og nedstemthet
 • Senker stresshormoner
 • Bedre i relasjonsbygging og bedre i kommunikasjon.

Kurset vil gå tirsdager over 4 uker, 2 1/2 time pr uke, kl 11.00 – 13.30

Det er begrenset med plasser. 

 • Oppstart 12.11.2019, Nordnes bydelshus, Klosteret 2.
 • Påmeldingsfrist 15.10.2019
 • Sluttdato 03.12.2019

Påmelding til kurset