Gå tilbake til:
Du er her:
Brukerkonferanse
Erfaringsdeling er viktig og bidrar til forståelse, recovery og håp. Her er oversikt over erfaringsformidlere og foredragsholdere med forskjellige erfaringer.  Alle er oppført med kontaktinformasjon.

Vil du bruke erfaring?

Den levde erfaring er et av de viktigste redskapene vi har for forståelse, Recovery og håp. Åpenhet fra mennesker som lever livet med alvorlige psykiske helseutfordringer og ruslidelser, kan være til stor hjelp for å fjerne stigma og skam. Det er også et viktig redskap og tilskudd til opplæring av helsepersonell og studenter. 
Benytt dere gjerne av de personlige ressurser fra denne nettsiden ved bestilling av erfaringsformidlere til fagdag, opplæring, seminar, konferanse eller som et tilskudd til undervisning ved barneskole, ungdomsskole, høyskole eller universitet. 
Gjør nytte av den viktigste erfaringen livet gir, nemlig den levde erfaringen. Kanskje kan dette være medvirkende til mer omsorg og bedring av helsetjenestene. 
Godtgjørelse avtales med den enkelte. 

Linda Garvik - Erfaringskonsulent og formidler

Linda Garvik
Linda Garvik
Bilde: Kari Ingvaldsen

Linda fant veien ut av det dype mørket. I dag er hun en engasjert medarbeider og formidler av sine erfaringer og kunnskap.

Bosted: Bergen

Kontakt:

Telefon: 976 62 918
E-Post: lindagarvik@live.no - linda.garvik@bergen.kommune.no - linda.garvik@solli.no

Hva gjør jeg i dag?

Erfaringskonsulent ved DPS, miljøarbeider i BG Kommune, Tverrfaglig Forum samt Erfaringsformidler. Sitter som representant i Erfaringspanelet i Bergen. Har deltatt ved MB Programmet i 2013.

Erfaring:

Psykoseerfaring, lever med stemmer, syner og følelseshallusinasjoner. Har også pasienterfaring innen selvmordsproblematikk. Innleggelser i voksenpsykiatri og poliklinisk behandling ved DPS samt bruk av Kommunens psykiske helsetjenester.

Tema til foredrag:

 • «Mer enn bare psyk»
 • «fra psyk til frisk»
 • «psykiatrisk krise som kilde til vekst og utvikling»

Opptatt av:

Å bli tatt på alvor, sett og hørt, stigma og fordom, det åndelige perspektiv ved psykose, brukerstemmen og brukermedvirkning. Men også det å gjøre sårbarhet til styrke, Recovery-prosessen, håp, utenfor skap, anderledeshet, viktigheten av en aktiv og meningsfylt hverdag.

Referanse:

Ref. fra foredrag kan skaffes fra HIB, Bergen Kommune, Asker Kommune, Arendal Kommune, Solli DPS, MB-Programmet m. m

Magdalena Krossgått - medarbeider med brukererfaring og formidler

Magdalena
Magdalena Krossgått
Bilde: privat

Arbeid er medisin og veien ut av uførhet. Vil spre kunnskap og formidle håp.

Bosted: Bergen.

Kontakt:

Telefon: 995 29 182/ 53 04 00 34.
E-post: Magdalena.Krossgatt@nav.no – magdalena.krossgatt@getmail.no

Hva gjør jeg i dag?

Rådgiver/medarbeider med brukererfaring ved NAV Arbeidsrådgivning Hordaland. Kurs- og foredragsholder/erfaringsformidler.

Sykdomserfaring:

Angst, depresjon og selvmordsproblematikk. Innleggelser i voksenpsykiatri, frivillig og tvang. Poliklinisk behandling ved DPS, 15 år i samtaleterapi.

Erfaringskompetanse:

 • Deltaker i MB-programmet (Medarbeider med brukererfaring), kull 1 i 2006.
 • 10 års arbeidserfaring som medarbeider med brukererfaring/rådgiver.
 • «Forskerskole»: opplæring i regi av professor Marit Borg for å kunne delta som medforsker.
 • Medforsker i doktorgradsprosjektet til førsteamanuensis Marius Veseth: «Bedringsprosesser ved bipolare lidelser.»

Tema til foredrag:

 • «Arbeid som medisin» - min vei tilbake til arbeidslivet etter 14 år som uføretrygdet.
 • «Styrk din forståelse for pasientens/brukerens perspektiv» - mitt møte med helsetjenestene.
 • «Brukermedvirkning og empowerment – en viktig del av rehabiliteringsprosessen».
 • «Omsorgsansvar for barn når man er psykisk syk».
 • «Oppfølging fra NAV og Helse- samhandling – hva er viktig sett fra brukers ståsted?»

Opptatt av:

Brukermedvirkning, recovery, empowerment, arbeid som rehabilitering, formidling av håp, spre kunnskap for å motvirke stigmatisering og fordommer.

Referanse:

Referanser fra kurs- og foredragsvirksomhet kan skaffes fra: Arbeids- og velferdsdirektoratet, NAV Arbeidslivssenter Hordaland, Confex, Høgskolen i Bergen, A2G Kompetanse og Bergen kommune.

Unni Fjærestad - erfaringsformidler

Unni Fjærestad
Unni Fjærestad
Bilde: privat

Unni er utdannet vernepleier med jobberfaring fra helsesektoren. I tillegg har hun både brukererfaring og pårørendeerfaring. Til sammen gir dette en unik forståelse og kunnskap.

 

Bosted: Bergen

Kontakt:

Telefon 922 29 989
E-post: unni_fj@hotmail.com

Hva gjør jeg i dag?

Jeg sitter som representant i Erfaringspanelet i Bergen.

Jeg er erfaringsformidler for Norsk Forening for kognitiv terapi og reiser rundt i Norge på distriktspsykiatriske sentre (DPS) og gjesteforeleser ved Sandviken psykiatriske divisjon Helse Bergen

Er vernepleier/miljøterapeut og Yrkesfaglærer i helse og sosial og videreutdanning i atferdsvansker fra høyskolen.

Erfaring

 • Har gått på Seprep - tverrfaglig utdanning og har tatt eksamen i atferdsvansker.
 • Jobbet i helsesektoren innen somatikk, rus, og utviklingshemning, siden 1979 til 2013.
 • Sittet i diverse ressurs- og referansegrupper fra 2002 til 2015.
 • Vært med og skrevet i boken Bipolar som kom ut 24. januar 2011 sammen med psykiatere Britt Haver, Kjetil Ødegård og Ole Fasmer.
 • Vært innlagt ved psykiatrisk klinikk fra 1997 til 2001 for dype depresjoner pga krevende ytre påkjenninger. Har fått diagnose Bipolar type 2. Fungerer som normalt og bruker ingen medisin.
 • Pårørendeerfaring over mange år innen rusproblematikk.

Tema til foredrag

 • Mitt liv som bipolar 2
 • Tilfriskningperspektivet - se det friske i menneske og synliggjøre menneske
 • Strategier, hvordan jeg lagde mine egne strategier og hvordan det har hjulpet for meg
 • Kommunikasjonsmetoder - Terapeutisk kommunikasjon - intens lytting/validering, med referanse til psykolog Naomi Feil.
 • Løft, løsningsfokusert tilnærming som har hjulpet meg i jobbsituasjon og hjemmesituasjon
 • Endringsprosess over 6 faser, som gir oppmerksomhet på bevissthet og endring. Referanse til psykolog Tore Børsheim.
 • Pårørendeerfaring av barn/voksne med rusmisbruk og hva dette gjør med pårørende og hvilke konsekvenser det gir for rusmisbrukeren

Er opptatt av

Jeg er opptatt av å respektere alle uansett hva en sliter med av vansker. Psykiske vansker og lidelser skal respekteres på lik linje med andre lidelser. Jeg vil bidra til å dempe stigmatisering av psykiske vansker og lidelse ved at alle får mer kunnskap og dermed bedre forståelse for denne typen sykdommer.

Referanser

Referanse kan skaffes fra psykiatrisk divisjon Sandviken sykehus Helse Bergen, Høgskolen helse og sosial i Bergen, Norsk forening for kognitiv terapi, DPS Kronstad.

Ove Vestheim - leder erfaringspanelet

Ove Vestheim
Ove Vestheim
Bilde: privat

Ove er opptatt av at aktivitet gjør deg frisk samt at brukerne må høres.

Bosted: Bergen

Kontakt

Telefon: 481 73 201
E-Post: ove.vestheim@gmail.com

Ove er leder i Erfaringspanelet Psykisk Helse i Bergen. I tillegg er han brukerrepresentant ved Solli DPS.

Erfaring:

Ove har pasienterfaring innan angst og depresjon. Han har hatt flere innlegginger og behandlinger ved poliklinikker og sykehus i voksenpsykiatri og somatikk. I disse situasjonene har han også erfart oppgaven og rollen med brukermedvirkning.

Tema til foredrag:

 • Motivasjonsforedrag – korleis kome seg mentalt og fysisk etter alvorlege ulykkar og hendingar
 • Livstyrketrening.
 • «Steg for Steg».

Opptatt av:

Brukarstemmen og brukermederknad, håp, tilfriskning, fysisk aktivitet, sosial aktiv.

Referanse:

Referanse fra foredrag kan skaffes fra Solli DPS, Bjørgvin DPS, Bergen Kommune, Beitostølen Helsesportsenter m.fl.

Solveig Bartun Rob - erfaringskonsulent, skribent og foredragsholder

Solveig Bartun Rob
Solveig Bartun Rob
Bilde: privat

Skal du finne veien ut av psykisk sykdom er det viktigste å ha håp, føle du mestrer og være aktiv.

Bosted: Askøy

Kontakt:

Telefon: 47638932
E-post: solveig.rob@gmail.com og solveig.bartun.rob@helse-bergen.no

Hva gjør jeg i dag?

Er erfaringskonsulent ved DPS. Har oppdrag som skribent og foredragsholder. Sitter som nestleder i Erfaringspanelet i Bergen. Deltok ved MB Programmet i 2013.

Erfaring:

 • Har tilbakevendende depresjon og angst.
 • Har fått ECT behandling
 • Pasient i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Tema til foredrag:

 • Hva hjelper sett fra brukers perspektiv?
 • Hva vil det si å være psykisk syk? (fokus på ungdom)
 • Erfaringskompetanse en ressurs i tjenestene og tjenesteutviklingen, mm.

Opptatt av:

Hva er det som hjelper? Veier ut av psykisk sykdom. Viktigheten av å ha håp. Behov for mestring, fysisk aktivitet mm.

Referanse:

Referanse fra foredrag kan skaffes fra fylkeslegen, Høyskolen i Bergen, MB programmet, Kronstad DPS, fra diverse ungdomskoler i Bergen og omegn m. fl.

Gunhild Haga Hofstad

Gunhild
Gunhild Haga Hofstad
Bilde: privat

Jo tidligere man får hjelp, jo bedre, men alle kan bli frisk fra psykisk sykdom. Ingen pasienter må gis opp, uansett hvor utfordrende de er!

Kontakt

Telefon: 936 57 211 
E-Post: icelandlover@hotmail.com

Hva gjør jeg i dag? 

Jeg er foredragsholder og ekspertrådsmedlem ved Nasjonal Kompetansetjeneste for Personlighetspsykiatri ved Oslo Universitetssykehus (NAPP). Jeg er også frilanser innen kunst, håndverk og litteratur. Har 10 års fullført utdannelse i språk og kunstfag. Har arbeidserfaring fra barnehage, skole, eldreomsorg, museum mm.

Min erfaring

Jeg ble psykisk syk bare 11 år gammel. Men etter 20 års hard jobbing har jeg omsider fått et godt liv.

Jeg har vært innlagt til sammen ett år som døgnpasient ved Sandviken sykehus, og har fått flere års oppfølging derfra i etterkant.

Diagnoser: 

Spiseforstyrrelser, personlighetsforstyrrelser, angstproblematikk, depresjon, dissosiering, post-traumatisk stress, bipolar 2 og høysensitivitet.

Forslag til tema til foredrag:

 • Personlighetsforstyrrelser – hva er det?
 • Relasjonsskader og oppveksttraumer.
 • Hvordan leve med høysensitivitet.
 • Intervensjon ved begynnende psykisk sykdom hos barn og ungdom.

Jeg er opptatt av  

Langvarige behandlingsrelasjoner og brukermedvirkning i behandlingsopplegget. Medisinfri behandling og sunn livsstil. Informasjon til og forebygging blant barn og unge. Helsesøstre tilgjengelig daglig på alle skoler fra 1. til 13. trinn. 

 Referanse:  

Referanser som foredragsholder kan fås via meg fra NAPP, Bergen kommune, Helse Bergen og Mental Helse Bergen. 

Svein Nygaard - erfaringskonsulent, fylkeskontakt og formidler

Svein Nygaard
Svein Nygaard
Bilde: privat

Pasienten må delta i egen behandling gjennom brukermedvirkning og selvhjelp.

 Bosted: Bergen 

Kontakt:

Telefon: 953 00 630 - 907 58 943
E-Post: svein.nygaard1@helse-bergen.no eller svein.nygaard@online.no

Hva gjør jeg i dag?  

Jeg jobber som erfaringskonsulent ved Kronstad DPS og fylkeskontakt for Bipolarforeningen Norge. Jeg er kursholder og erfaringsformidler. Sitter som representant i Erfaringspanelet i Bergen. I 2012 tok jeg utdanningsprogrammet - Medarbeider med Brukererfarings. 

Erfaring:  

Har lang fra det private næringsliv som forretningsmann og gründer. Jeg har hatt mange ti-år som hypoman, og en lang periode i dyp depresjon, og påfølgende selvmordsproblematikk. Det har vært flere innleggelser i voksenpsykiatri og poliklinisk behandling ved DPS. Jobber nå som Erfaringskonsulent i Helse Bergen. Har også erfaring fra bofellesskap. 

Tema til foredrag / Undervisning:  

 • Mitt liv som Bipolar 
 • Tilfriskning, hva hjalp meg? 
 • Jobben som Erfaringskonsulent 
 • Mestringskurs
 • Kurs i handlingsplaner/ kriseplaner/ stemnings skjema 
 • Kurs for personer med Bipolare lidelser
 • Pårørende kurs

Opptatt av:  

Jeg er opptatt av at pasienter og brukere skal bli tatt på alvor.I tillegg mener jeg at det går fint an å leve med en psykisk lidelse. 
Brukerstemme og brukermedvirkning er viktig i alle ledd av behandlingen. Pasienten må delta i egen behandling. 
I Recovery-prosessen er det viktig å formidle HÅP. Ellers understreker jeg viktigheten av selvhjelp, det å ha en aktiv og meningsfylt hverdag og ikke minst er psykisk aktivitet viktig. 
Mitt engasjement handler også om å "avskamme" fordommer og stigma i forhold til psykisk sykdom. 

Referanse:  

Referanse fra foredrag og kurs, kan skaffes fra: Høyskolen i Bergen, Universitetet i Oslo, Helse Bergen, Bipolarforeningen, MB-programmet, Bergen Kommune, Sykehuset Innlandet, med flere. 

Vibeke Hellesund - erfaringsformidler

Vibeke Hellesund
Vibeke Hellesund
Bilde: privat

Hvordan få sårbarhet til å bli din styrke?

Bosted: Ågotnes

Kontakt:

Telefon: 902 37 879
E-Post: vbksandvik@gmail.com eller vibeke-iren.sandvik.hellesund@helse-bergen.no

Hva gjør jeg nå?  

I dag jobber jeg som erfaringskonsulent ved DPS og er erfaringsformidler. I tillegg sitter jeg som representant i Erfaringspanelet i Bergen og deltok i MB Programmet i 2014. 

Erfaring:  

Erfaring som bipolar, som pårørende og med selvmordsproblematikk. Innleggelser i voksenpsykiatri og poliklinisk behandling ved DPS samt bruk av Kommunens psykiske helsetjenester. 

Tema til foredrag: 

 • Psykisk syk og mor til to
 • Min tilfriskningsprossess 
 • Deg som pårørende 

Foredragene kan også holdes på Engelsk om det er ønskelig. 

Opptatt av:  

 • Jeg er opptatt av brukerstemmen og brukermedvirkning i behandlingen. 
 • Hvordan få sårbarhet til å bli din styrke? 
 • I Recovery-prosessen er det viktig å vise at det er mulig å få en bedre   hverdag. 
 • Hvordan kan pårørende hjelpe den psykisk syke og hvordan kan de samtidig ivareta seg selv. 

Referanse:  

Kronstad DPS, Lærings og mestrings senteret Bergen og MB.