Gå tilbake til:
Du er her:
Foto Kristin Klemsdal

Føler du deg nedstemt eller deprimert på en måte som gjør at det går ut over evnen til å fungere i hverdagen?  Kurs i depresjonsmestring kan hjelpe deg med å håndtere utfordringer i hverdagen på en bedre måte.

Slik deltar du på kurs

Kurs i depresjonsmestring arrangeres i de ulike bydelene. Kursstart er etter nyttår og/eller etter sommerferien.

Alle kursene går over 10 ganger fordelt over fire måneder.

Kursene annonseres i Kommunetorget og på kommunens nettsider. Oversikt over annonserte kurs med søknadsfrister og kontaktinformasjon, finner du under.

Om det ikke er annonsert kurs i din bydel, kan du kontakte psykisk helse i din bydel hvis du ønsker å delta på kurs.

 

Finn kurs i din bydel

Psykisk helse Arna/Åsane

Søknadsfrist: 23.08.19
Sted: Psykiatritjenesten i Åsane, Åsamyrane 76, 5116 Ulset 
Oppstart: 19.09.19, torsdager fra 12.00 til 14.30.
Kontaktinformasjon for påmelding/spørsmål:
Psykisk helse Arna/Åsane ved kurslederne Bjørg Ure eller May Britt Nilsen, tlf. 55 56 71 60/ 48 22 31 73

Psykisk helse Laksevåg bydel 

Søknadsfrist: 30.08.2019. 
Kurset vil holdes i oktober.
Er det ledige plasser vil vi ta i mot søknader også etter 30.08.2019.
Kontaktinformasjon/spørsmål: 
Kari Rimbereid tlf.95283910. E-post: kari.rimbereid@bergen.kommune.no
Eirill Holand tlf.55569643/60. E-post: Eirill.Holand@bergen.kommune.no

Psykisk helse Fyllingsdalen

Søknadsfrist: 9.september
Kursstart: uke 37 i 2019
Kurstid: kl. 16.00 -18.30.

Kontaktinformasjon/spørsmål: 
Svein Solberg,  tlf:94501571
Åse Aukland,    tlf:95293825
Epost:     svein.solberg@bergen.kommune.no

Generelt:

Ta kontakt med psykisk helse i den bydelen du bor om du er interessert i mer informasjon om kurstilbudet.