Gå tilbake til:
Du er her:
hjelpetelefonen

Hjelpetelefonen er en telefontjeneste for personer som har det vanskelig. Linjen er bemannet fra klokken 08.00-20.00 hverdager og kl. 12.30 til 20 på lør. og søn. og høytidsdager. 

Hjelp, råd og veiledning

Hjelpetelefonen psykisk helse er et mottak som sorterer, hjelper og eventuelt loser deg videre til rette instans. 

Hjelpetelefonen er bemannet av dyktige fagfolk som kjenner til ulike hjelpetjenester fra frivillige aktører og hjelpetjenester i kommunen. 

De kan også gi hjelpe og råd til ulike problemstillinger knyttet til psykiske helseutfordringer.

hjelpetelefonen