Gå tilbake til:
Du er her:

Hjelpetelefonen avvikles 1. Juni

Viktig melding om Bergen kommune sin Hjelpetelefon:

Bergen kommune har besluttet at «Hjelpetelefonen psykisk helse» som ble opprettet som et lavterskeltilbud i forbindelse med koronapandemien blir avviklet fra 1. juni.

Personer som vil ha behov for å kontakte en lignende tjeneste, kan etter den 31. mai benytte følgende hjelpetelefoner:

Personer som er bosatt i byområde sentrum (bydelene Årstad og Bergenhus), og som opplever lettere til moderate psykiske utfordringer, kan på dagtid i ukedager/virkedager benytte seg av tilbudet som Rask psykisk helsehjelp har opprettet.

Dette tilbudet blir driftet av Bergen kommune ved Etat for psykisk helse og rustjenester.

Du finner nærmere informasjon om Rask psykisk helsehjelp på nettstedet: https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/helse-og-omsorg/helsetjenester/psykiske-helsetjenester/rask-psykisk-helsehjelp

Personer i øvrige byområder bes kontakte sin fastlege om bistand.

Personer med  alvorlige psykiske helseutfodringer kan kontakte/søke Forvaltningsenhet psykisk helse for hjelp/bistand

For nærmere opplysninger, samt skjema for elektronisk og manuell utfylling: https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/helse-og-omsorg/helsetjenester/psykiske-helsetjenester/psykiske-helsetjenester-i-kommunen

Tlf. nr. til Forvaltningsenhet psykisk helse: 5556 8470

Informasjon om de psykiske helseenhetene i de ulike byområdene og de tilbudene de gir, finner du på samme nettside. Kontakttelefonene for de ulike byområdene kan også benyttes for å innhente nærmere informasjon.

Akutte henvendelser som omhandler rus og psykiske lidelser, skal som vanlig gå til fastlege evt. hovedbehandler eller Bergen legevakt på dagtid, og til Bergen legevakt på e.m. og kveld/natt.

Telfonnr. til Bergen legevakt: 116 117

Ved akutt fare for liv og helse, ring 113

 

Livskrisehjelpen ved Bergen legevakt: 5556 8754