Gå tilbake til:
Du er her:
mestring

Mestringsteamet skal hjelpe personer som bor i tilrettelagte botilbud innen psykisk helse, til å etablere seg i vanlige boliger ute i samfunnet. Enten det er en bolig de kjøper og eier selv eller en de leier, kan mestringsteamet bistå med det som skal til for at utflyttingen lykkes.

Mestringsteamets funksjon

 • Følge opp den enkelte tjenestebruker med blant annet booppfølging, praktisk hjelp og bistand, økonomiveiledning, nettverkstilknytning og tilknytning til meningsfulle aktiviteter. 
 • Bistå tjenestebruker med å komme ut i ordinært arbeid gjennom samarbeid med NAV og individuell jobbstøtte.
 • Gi råd, veiledning og bistand til bofelleskap som er i prosessen med å flytte ut tjenestebrukere.

Mestringsteamet jobber ut fra en behandlingsfilosofi der det tas utgangspunkt i den enkeltes ressurser og potensiale for mestring av eget liv. Dette er et 3-årig prosjektet som har sin base i Psykisk helse Bergen sør.   

Hvem kan henvende seg til mestringsteamet?

Det skal være lav terskel for å ta kontakt med mestringsteamet.

Det gjelder både:

 • tjenestebrukere/beboere
 • pårørende
 • ansatte

En aktuell vei inn i prosjektet, kan være ved at det etableres en dialog mellom tjenestebrukere og ansatte der tjenestebruker bor. På denne måten kan man sammen finne ut om dette vil være et tilbud som kan passe den enkelte. 

Tjenestebruker vil ha medbestemmelse i forhold til hvem fra teamet som skal følge ham/henne opp.

Hvor kan man henvende seg?

Spørsmål om prosjektet og rundt muligheten for å være kandidat til Mestringsteamet, kan rettes til avdelingsleder Sissel Landsnes på e-post eller på tlf. 95974142.

Øvrige deltakere i prosjektet er: 

 • Marianne Handing 
 • Helene Halvorsen Fagerbakke
 • Yngve R. Vikingvaag
 • Viviann Kristiansen
 • Lena Sundberg 
 • Nikita Rye