Ungdom som blir vaksinert

Skolehelsetjenesten tilbyr  vaksinering mot smittsom hjernehinnebetennelse i videregående skole i Bergen kommune. 

Sykdommen skyldes meningokokkbakterier og smitter via spytt. 

Friske personer kan ha meningokokker i halsen uten å bli syke, men de kan smitte andre. Hos noen av de som blir smittet kan bakteriene finne veien til hinnene rundt hjernen og gi hjernehinnebetennelse. Andre ganger kan bakteriene formere seg i blodet (blodforgiftning) og skade viktige organer. Sykdommen utvikler seg ofte raskt, og rundt 10 % av de som får sykdommen dør.  

Friske ungdommer har oftere meningokokker i halsen enn andre.  I tillegg deltar de i aktiviteter som øker risikoen for smitte og for å bli alvorlig syk. Som for eksempel tett samvær med andre ungdommer over flere dager, festing, høyt alkoholforbruk, deling av flasker og sigaretter, aktiv eller passiv røyking og lite søvn. Dette gjelder spesielt under russefeiringen, men det kan også være aktuelt ved festivaler, idrettssamlinger, ungdomsleir o.l.

Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom i alderen 16–19 år vaksinerer seg mot meningokokksykdom (smittsom hjernehinnebetennelse).

Antall tilfeller av meningokokksykdom i Norge er lav, men ungdom i alderen 16–19 år har noe høyere risiko for smitte sammenliknet med resten av befolkningen.  Ungdom i videregående skole som ikke tidligere er vaksinert mot smittsom hjernehinnebetennelse får tilbud om vaksinen NIMENRIX for å forebygge smittsom hjernehinnebetennelse.

  • Vaksinen blir gitt i tiden før skolens vinterferie 
  • Nærmere informasjon om vaksinen og dato for vaksinering vil bli gitt i god tid på forhånd
  • Elever som ønsker vaksinen må bestille den på sin skole. Dette kan være på en klasseliste eller et bestillingsskjema, avhengig av skole 
  • Nærmere informasjon om bestilling av vaksine vil komme i god tid på forhånd

Se FHI sine nettsider for mer informasjon om smittsom hjernehinnebetennelse og vaksinen

Hvis du er syk, eller nylig har fått en annen vaksine

Hvis du har fått en annen vaksine like før du skal få meningitt vaksinen må det gå syv dager mellom vaksinene. Elever som er akutt syke med feber vil ikke kunne bli vaksinert mot meningokokksykdom før de er friske.   

Du kan likevel bestille vaksinen, så vil det tilrettelegges for at du kan få vaksinen på et senere tidspunkt.