Behandlingsforløp eller pakkeforløp som det kalles skal gi pasient og/eller pårørende en helhetlig og forutsigbar behandling uten unødvendig ventetid. 

På Helsenorge.no er pakkeforløpet beskrevet. Følg denne lenken til beskrivelsen "Hva er pakkeforløp for psykisk helse og rus?"

Det finnes en rekke pårørendesentre og pårørendeorganisasjoner med høy kompetanse i å støtte og veilede pårørende. Tilbudene er gratis og du trenger ikke henvisning.

Tilbudet finner du på Helsenorge.no, følg lenken.

Jo mindre pasienten er i stand til å ivareta seg selv, desto flere rettigheter har pårørende. Pårørendes rettigheter gjelder både i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Informasjonen finner du på Helsenorge.no