Gå tilbake til:
Du er her:

Om noen i familien din er syk eller har et rusproblem, kan det være vanskelig å forstå situasjonen. I våre gruppesamtaler får du vite mer om psykisk sykdom, hjelp til sette ord på tanker og følelser og mulighet for å dele opplevelser og erfaringer med andre i samme situasjon.

Hva går tilbudet ut på?

Kurset "Du er ikke alene" er for deg mellom 13 og 16 år, som har et familiemedlem med rusproblemer eller psykisk sykdom.

På møtene snakker vi om: 

  • Hvorfor er vi her? Meg selv.
  • Familie, vennskap og nettverk.
  • Hvordan er det å være deg? 
  • Følelser og forsvar.
  • Psykologisk hjelpehånd.
  • Psykisk sykdom og rus.
  • Mine grenser. Hva kan jeg gjøre? Ulike valg.
  • Håp, mening, sammenheng.
  • Avslutningsfest.

Vi har fokus på å bli godt kjent, og at vi skal ha det artig sammen.

Tid: Tirsdager 14-16, over 10 uker.
Sted: Nesttun helsestasjon, Wollert Konows plass 2 på Nesttun (2. etasje).

Slik kan du delta

Tilbudet er gratis, og du kan ta direkte kontakt:

Helsesykepleier Helen Riise: 53 03 78 11 / 909 70 489 
e-post: helen.riise@bergen.kommune.no