Foto Kristin Klemsdal

Føler du deg nedstemt eller deprimert på en måte som gjør at det går ut over evnen til å fungere i hverdagen?  Kurs i depresjonsmestring kan hjelpe deg med å håndtere utfordringer i hverdagen på en bedre måte.  

Psykisk helse Bergen Vest har oppstart av KID kurs 22. januar 2024. Påmeldingsfristen er 27.11.2023. Påmelding til Anne Hunderi, tlf 954 98 675.

 

 

Informasjon om kurset:

Kursene går over 10 uker med møtet en gang i uken, ca 2,5 timer hver gang. 

Kursene går på ettermiddag fra kl 1600-1830, og holdes i Folke Bernadottes vei 40.

 

Påmeldte deltakere vil bli invitert til en individuell forsamtale før kursstart.