Gå tilbake til:
Du er her:

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er et behandlingstilbud til deg som er avhengig av heroin eller andre opioider. Spesialisthelsetjenesten står for den legemiddelassisterte behandlingen, mens rehabiliteringen tilrettelegges av kommunen sammen med deg. 

Hvordan kan du få LAR-behandling?

NAV sosialtjeneste og fastleger kan henvise deg til Helse Bergen HF som er ansvarlig for inntak til behandling og legemiddelutdeling.

Poliklinikk M31

M31 er en lavterskel poliklinikk for vurdering av opioidavhengige for rask oppstart i LAR, der du kan møte opp uten henvisning. Les mer om M31.

Rehabiliteringen i LAR

Kommunen har ansvar for tilrettelegging av individuelle rehabiliteringsprosesser. Tjenesten utformes og koordineres av NAV i samarbeid med deg som bruker.

Les mer om rusmedisin LAR på Helse Bergen sine nettsider