Gå tilbake til:
Du er her:

Sømløst forløp unge er en retningslinje som skal sikre unge voksne med rusmiddelproblemer oppfølging og behandling.  Målet er et tilpasset behandlingsløp med utgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker.

Sømløst forløp - på tvers av forvaltningsnivåene

Tjenestene, enten de er kommunale eller statlige, skal fungere sammen slik at det ikke oppstår noen gliper hvor brukeren faller ut. 

Retningslinjen gir brukeren en oversikt over tjenestespekteret og er samtidig et verktøy for tjenesteyter.

Du finner retningslinjen HER.