Gå tilbake til:
Du er her:
Stisykling på Totland. Bilde: Sarah Skouen

Sykling er populært, og det å sykle på stier og i utmark kan gi både glede og mestringsfølelse. Her kan du få tips til hvor du kan legge sykkelturen.

Pust i bakken stisykling på Totland
Pust i bakken stisykling på Totland
Bilde: Sarah Skouen

Det er en økende interesse for terrengsykling og i bergensområdet finnes flere aktive miljøer.Fjellområdene rundt Bergen byr på utfordringer for de som føler seg komfortable med forholdsvis bratt og teknisk stisykling. Arnanipa og Toro innerst i Hausdalen, er eksempler på «toppturer» som byr på flotte naturopplevelser og setter sykkelferdighetene på prøve.

For de proffe

I Bergen er det også et aktivt utfor-miljø, som har utforløypen under Ulriksbanen som sin hovedarena. Denne løypen er etablert av Bergen Mountainbike Klubb, som hvert år legger ned mange dugnadstimer for å holde løypen i god stand.

For terrengsyklister som foretrekker flatere og mindre kupert terreng er mulighetene mer begrenset. På grunn av naturgitte terrengforhold er det ikke like mange bynære stisykkelmuligheter i Bergen som i andre norske storbyer som f.eks. Oslo og Trondheim.

Hordnesskogen

Hordnesskogen i Ytrebygda er et av de få skogsområdene som har et mer eller mindre sammenhengende nettverk av egnede stier og er derfor et av de mest benyttede områdene for stisykling i Bergen. Sykling på grusede tur- og skogsbilveier stiller ikke så store krav til utstyr og ferdigheter, og er derfor en lavterskel friluftsaktivitet som utøves av mange.

Sykling på veier og stier i utmark er en rettighet som følger av Friluftsloven, så lenge man også overholder varsomhetsplikten som alle som ferdes i utmark skal følge. I mye benyttede turområder kan det oppstå konflikter mellom syklister og andre brukergrupper. Friluftsloven gir derfor kommunen hjemmel til å forby sykling på nærmere angitte strekninger.

I Bergen er det forbud mot sykling på enkelte turveier mellom Fjellveien og Fløyen. Kart og mer informasjon om hvilke strekninger dette gjelder finne du på nettsiden til Byfjellene.

Vis hensyn!

På øvrige turveier må syklister avpasse farten og vise hensyn til turgåere. For stisyklister har Norsk organisasjon for terrengsykling (NOTS) laget et sett med stivettregler som vi oppfordrer alle terrengsyklister til å lære og følge.

Stivettreglene kan du lese her: http://www.nots.no/stivettreglene/

God sykkeltur!