Gå tilbake til:
Du er her:

Akutt hjelp - kjæledyr/selskapsdyr/smådyr: 820 90 060.
Akutt hjelp - hest/produksjonsdyr:
Bergen sør 480 72 422. (Bergen, Askøy, Fjell, Os, Sund, Øygarden)
Bergen nord 409 12 088  (Arna, Åsane, Osterøy)


 

Organisering i vaktområder

Veterinærvakten organiseres i vaktområder. Kommunene Bergen (sør for Eidsvågstunnelen og Haukeland i Arna), Askøy, Os, Sund, Fjell og Øygarden er sammen om organiseringen av veterinærvakten for hest og produksjonsdyr, og hvor Bergen kommune er vertskommune.

Veterinærvakten for kjæledyr/selskapsdyr driftes av Bergen kommune. Den er en primærvakt for Bergen, men har samtidig en funksjon som henvisningsvakt (sekundærvakt) for vakthavende veterinærer i kommunene i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Veterinærvakten er tilgjengelig alle tider av døgnet unntatt hverdager (mandag-fredag) kl 08.00-16.00.