Gå tilbake til:
Du er her:
Amatørkulturplan for Bergen

Kulturråd er for deg som driver med kulturaktiviteter på fritiden. De er paraplyoganisasjoner for det lokale kulturlivet. Formålet er å bedre rammebetingelsene for amatørkulturen, og gi lokalt frivillig kulturliv et felles talerør overfor politikere og offentlige myndigheter.

Amatørkulturrådet i Bergen

  • Adresse: Nordnes bydelshus, Klosteret 2 (2. etg).
  • Kontakt: post@amatorkultur.no
  • Telefon:  469 13 258

Amatørkulturrådet ble startet i 2008. Vi bidrar til å løfte amatørkulturen og til å nå Bergen kommunes visjon i Amatørkulturplanen om at Bergen skal være Norges mest mangfoldige og aktive amatørkulturby.

Vi er en paraplyorganisasjon for alle som driver med kulturaktiviteter på fritiden. Vi er medlemsbasert, og ønsker å stå sammen med våre medlemmer for å  bedre rammebetingelsene for amatørkulturen. Jo flere vi er, jo større gjennomslagskraft har vi.

Les mer på nettsiden.

Amatørkulturrådet har utstyr til utlån for medlemsorganisasjoner: Utstyrsbanken

 

Arna kulturråd

 

Mer informasjon

Har du spørsmål om kulturråd i din bydel? Kontakt gjerne ditt lokale Kulturkontor.

  • Vil du vite mer om hvordan rekruttere nye medlemmer? Få tips her: