Gå tilbake til:
Du er her:
Foto: Unsplash

Unge kulturutøvere som har fremmet ungdomskulturelle uttrykk og markert seg positivt gjennom kulturaktivitet i Bergen kan få tildelt Ungdomspris for Bergen.

Gode priskandidater er også organisasjoner, grupper eller personer under 26 år som har gjort en særlig frivillig innsats for barn og unge. 

Hva er kulturprisen for ungdom?

Hvem fortjener årets ungdomspris?

Har du forslag på kandidat/er til årets Ungdomspris? Send forslag til ditt lokale kulturkontor eller til Team Aktivitet

Nominér kandidater slik: Send skriftlig, begrunnet forslag på kandidat til Team Aktivitet på E-post : Kulturformidling@bergen.kommune.no