Gå tilbake til:
Du er her:
Lokalanlegg på Øyrane Torg

Øyrane lokalanlegg ligger på Øyrane Torg i Indre Arna: en 8 minutters togtur fra Bergen sentrum. På bydelens mest sentrale tomt, og i tilknytning til gang,- og sykkelruten langs Arnavågen finner du en sykkel- og skatepark. 

Hva finner du her?

Anlegget er midlertidig og skal stå i 2 år, og består av midlertidig rullepark inkl. sykkelparkering og reparasjonsstasjon for sykkel, balanseline så vel som nye benkegrupper og solstoler langs vannkanten.  Utformingen har tatt utgangspunkt i de blågrønne kvalitetene,  og det langstrakte forløpet langs Arnavågen. Samtlige elementer som benyttes på anlegget kan demonteres og gjenbrukes på nye lokasjoner.  Det er ikke planlagt for apparater som medfører bruk av fallunderlag i plast eller gummi.

Du finner plassen her.

Les om åpningen her.

Bakgrunn for sykkel- og skateparken

Av byens mange bydeler skårer Arna bydel relativt lavt på bruk av sykkel, medvirkningsprosesser med barn og unge i bydelen har også avdekket et sterkt ønske om arealer til egenorganisert lek og samvær for større barn, og ønsket om sykkellek og sykkeltricksing er løftet frem fra flere ulike hold.