Gå tilbake til:
Du er her:
Foto: stock/Unsplash

MOT 82 og UT 82 er for deg som trenger å være del av et fellesskap som kan bidra til økt mestringsfølelse og sosial trygghet.

Fokus på godt sosial miljø og aktiviteter som band/samspill, kor, korps, teater, konserter, låtskriving, studioinnspilling og brukerstyrte aktiviteter. 

Velkommen til oss! 

Lavterskeltilbud i trygge omgivelser

En brobygger/inngangsport til deltakelse i ordinære musikk/kulturaktiviteter i lokalsamfunnet

  • for mennesker med psykiske helseplager, én gang per uke, på dagtid eller kveld
  • fokus på godt sosialt miljø og kreative aktiviteter tilrettelagt av musikkterapeuter og studenter fra Griegakademiet
  • sangteknikk, låtskriving, musikkvideo/-foto, musikkteknologi eller instrumentopplæring: tromme, bass, gitar eller keyboard. I tillegg: dansegrupper og tegne/male-aktivitet
  • performance-trening på øvinger og deltakelse på mønstringer i regi av Bergen kommune, Corneteatret o.a.
  • mulighet for individuell oppfølging før en evt. melder seg på
  • høy voksentetthet, rom for samtale, sosial matpause med prat, kos, kaffe, kjeks og frukt

Er tilbudet aktuelt for deg?

  • MOT 82 gir deg som har deltatt i musikkterapi i behandling mulighet til å fortsette i musikktilbud også etter institusjonsopphold.
  • UT 82 bygger videre på MOT 82, og bygger bro til det lokale musikk og kulturlivet. 

Det er gratis å delta.