Gå tilbake til:
Du er her:

Har du arkiver som du vil oppbevare på en trygg måte? Ved Bergen byarkiv kan private oppbevare sine arkiver. Byarkivet gir også råd om utforming av arkivlokaler og om hvordan evt. skadet arkivmateriale skal behandles, og vi gir veiledning i hva som bør bevares og hva som kan vurderes slettet.

Dette kan vi hjelpe med

Bystyret har gitt Bergen byarkiv et særlig ansvar for å ta hånd om arkiver fra private bedrifter, organisasjoner, foreninger og privatpersoner med adresse innenfor dagens kommunegrenser i Bergen. Det er en viktig samfunnsoppgave å sikre arkiver som belyser byens og omegnens mangfold innen nærings- og organisasjonsliv. Byarkivet tar derfor imot arkiver etter private aktører som skal bevares for fremtiden.

Dersom du selv har, eller kjenner til slikt materiale, ta kontakt med oss. Vi har sikre lokaler og gode oppbevaringsmetoder for alle typer medium, som papir og protokoller, foto, kart og tegninger, samt for elektronisk skapt dokumentasjon. 

 I de fleste tilfeller er det ønskelig at Bergen byarkiv overtar som nye eiere, unntak kan gjøres i spesielle tilfeller. Arkivene er i utgangspunktet åpne for publikum, men gjeldende lovverk samt avtaler med arkivgiver kan begrense tilgangen.

Arkiver for eksisterende virksomheter

Er arkivene knyttet til en eksisterende og oppegående virksomhet, anbefaler vi at du tar kontakt med vår samarbeidspartner ArkiVest. Stiftelsen utfører ordning og digitalisering på oppdrag. Se hjemmesiden http://www.arkivest.no/ for mer informasjon.

Råd om arkivlokaler og behandling av skader

Bergen byarkiv gir også råd om hvordan arkivlokaler kan utformes for å sikre arkivene best mulig. Dersom det oppstår skader på arkivsaker, for eksempel vannskader, brannskader eller annet, gir byarkivet råd om hvordan skadene skal behandles.

Pris

Begrenset rådgiving er gratis, men ved mer omfattende oppgaver avtales pris med ArkiVest.

Kontakt

Bergen byarkiv

 

Besøksadresse: Kalfarveien 82. Etter avtale.
Ring oss: 55 56 62 83 (hverdager 09.00-15.00)
Send oss en e-post

ArkiVest post@arkivest.no