Gå tilbake til:
Du er her:
Foto: Bergen kulturskole
Lurer du på hvem du skal snakke med om ditt kulturprosjekt? Hvor du kan søke midler? Hvem du kan samarbeide med? Les videre.

Kontakt Kulturetaten

ENHET FOR KULTURFORMIDLING OG DELTAKELSE

Resepsjon: 408 18 153/ 408 18 154                                                                                Konst. direktør: Wenche S. Grytnes    Telefon:  416 88 698

TEAM AKTIVITET

 • Fritidstilbud og kulturaktiviteter for barn, unge, utviklingshemmede og mennesker med psykiske helseplager.

TEAM KOMMUNIKASJON OG MARKEDSFØRING

 • Markedsføring av kommunale kultur- og fritidstilbud. Teamet kan også bistå lag/org. med promotering av aktivitet/arrangement.

BERGEN KULTURSKOLE

 • Undervisning i musikk, dans, teater, visuell kunst m.m.
 • Besøksadresse: Strømgaten 19. Telefon: 55 56 80 50

BARNAS KULTURHUS

 • Kunstformidling og visningssted for kunst -og kulturproduksjoner for barn
 • Tilbud til barnehager og skoler ukedager og til barnefamilier på lørdager
 • Leder: Greta Evjen

LOKALE KULTURKONTOR

 • Administrasjon av kulturlokaler, samarbeid med lag/organisasjoner om lokale arrangementer og aktiviteter, veiledning av lag/organisasjoner, samt publikumskontakt.
 1. Arna og Åsane kulturkontor, Åsane Senter 40. Telefon: 55 56 71 15. Kultursjef: John-Kristian Øvrebø, tlf. 55 56 71 14
 2. Bergenhus og Årstad kulturkontor, Kong Oscars gate 54. Telefon: 55 56 42 00. Avdelingsleder: Lisa Knapskog Skauge, tlf. 55 56 94 58.
 3. Fana og Ytrebygda kulturkontor, Østre Nesttunvegen 18. Telefon: 55 56 11 06. Avdelingsleder: Signy Lyngsgård, tlf. 55 56 12 15.
 4. Fyllingsdalen og Laksevåg kulturkontor, Håsteins gate 3. Telefon: 55 56 96 00. Avdelingsleder: Benjamin Hogstad. Telefon: 55 56 96 03

FAGAVDELING FOR KUNST OG KULTURUTVIKLING

Direktør: Øyvor Johnson     Telefon: 995 90 128

 • Behandling av søknader om tilskudd, fagplaner og nettverksarbeid innen kunst- og kulturfeltene lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
 • TEAM FOR MUSÈER, KULTURVERN, SAMLINGER OG KULTURBYGG             Teamleder Anita Solbakken: Anita Solbakken
 • TEAM FOR AMATØRKULTUR OG FRIVILLIGHET                                           Teamkoordinator: Sølvi Litleskare
 • TEAM FOR KUNST- OG KULTURNÆRING                                                   Teamkoordinator: Synnøve Marie Vik