Foto: Fahil Anwari

Barnekultur søker tilbydere til sine sceneprogram på Barnas kulturhus og Barnelørdag i bydelene. Programmene formidler forestillinger og konserter til barn i alderen 1-8 år. Søknadsfristen for utøvere for våren 2024 er 1. oktober. 

Barnelørdag i bydelene er et gratis kulturtilbud fra Bergen kommune til byens barnefamilier. Nesten hver lørdag gjennom sesongen er det teaterforestillinger og konserter på spillestedene våre rundt om i byen. Les mer om Barnelørdag her.

Barnas kulturhus ligger i Kalmargaten 6 i Bergen sentrum, og tilbyr et bredt kunst- og kulturprogram til barnefamilier, barnehager og skoler. Tilbudet er gratis. Les mer om Barnas kulturhus sine programmer her. 

Tid og sted for oppdragene:

 

Barnas kulturhus: 

 • Sted: Kalmargaten 6, Bergen sentrum
 • Tid: 
  • lørdager kl. 13.00,  for barnefamilier 
  • fredager og mandager kl. 10.00 og 11.30, for barnehager
  • I vinterferie og høstferie tilbys programmene til SFO og barnehager.

Barnelørdag: 

 • Sted: ulike scener/lokaler fordelt over alle åtte bydeler.
 • Tid: lørdager kl. 14.00

Primært er det frilans-aktører fra byens eget kunst- og kulturliv og utøvere innen scenekunst og musikk som tas inn i programmet. Erfaring fra tidligere prosjekter eller formidling til målgruppen vil bli tillagt vekt i vurderingen av søknaden. 

I vurdering av søknadene legger vi vekt på:

 • profesjonelle utøvere med program av god kvalitet
 • relevans for målgruppen
 • god beskrivelse av programmet

Vi vurderer også programmene i sin helhet i forhold til:

 • bredde i målgruppe
 • bredde innen ulike kunstsjangre
 • variasjon i kjente og nye program

Vi følger DKS sine satser som er gjeldende på det tidspunktet utførelsen av programmet finner sted. Pr dags dato er satsen kr 5 620,- pr utøver pr formidlingsdag.

Overnatting, reiseutgifter eller diett i forbindelse med oppdrag dekkes ikke, da vår policy er å bruke vestlandsbaserte kunstnere (Bergen og omegn).

Søknadsfristen for å delta på sceneprogrammet for våren 2024 er 1. oktober. Søknadsskjema finner du nedenfor.

For spørsmål, ta kontakt på e-post barnelordag@bergen.kommune.no eller barnaskulturhus@bergen.kommune.no

Søknadsskjema v24