Gå tilbake til:
Du er her:
Er du aktuell for Frilanslanken? Foto: Marita Myhre

Kulturetaten er til enhver tid interessert i frilansere innen ulike kunst- og kulturuttrykk, som kan ta oppdrag innen målgruppene barn, unge, familier, personer med utviklingshemming og mennesker med psykiske helseplager.

 

Hva ønsker vi frilansere til?

Vi ønsker profesjonelle kunst- og kulturutøvere som kan tilby: 

 • Kurs/workshops innen blant annet musikk, teater, dans, litteratur, ulike visuelle uttrykk og tradisjonshåndverk.
 • Formidling, opplesning, foredrag og samtaler.
 • Ferdige konsepter, kurs, forestillinger og arrangementer.

Vi legger vekt på kvalitet, profesjonalitet, formidlingsevne og gode sosiale evner hos instruktører og formidlere. Du må like å jobbe med mennesker, og ha respekt for at de som deltar har ulike behov.

Hovedmålgruppene våre er barn og unge, familier, mennesker med psykiske helseplager og personer med utviklingshemming.

 

Eksempler på frilansere

 • Musikere som kan være instruktører på kurs, workshops og minikonserter
 • Forfattere til skrivekurs, opplesning, samtaler og workshops
 • Skuespillere som instruktører på kurs, workshops, og til opptreden og underholdning
 • Kunstnere/utøvere innen visuelle uttrykk (tegning, maling, film, foto, design) for kortere kurs, aktiviteter eller workshops
 • Utøvere innen tradisjonshåndverk
 • Formidlere/foredragsholdere innen ulike tema
 • Danseinstruktører
 • Teatergrupper/band/virksomheter innen forskjellige kunstarter som tilbyr forestillinger/konserter/workshop for ulike målgrupper