Er du aktuell for Frilanslanken? Foto: Marita Myhre

Kulturetaten er til enhver tid interessert i frilansere innen ulike kunst- og kulturuttrykk, som kan ta oppdrag innen målgruppene barn, unge, familier, personer med utviklingshemming og mennesker med psykiske helseplager.

Vi ønsker profesjonelle kunst- og kulturutøvere som kan tilby: 

 • Kurs/workshops innen blant annet musikk, teater, dans, litteratur, ulike visuelle uttrykk og tradisjonshåndverk.
 • Formidling, opplesning, foredrag og samtaler.
 • Ferdige konsepter, kurs, forestillinger og arrangementer.

Vi legger vekt på kvalitet, profesjonalitet, formidlingsevne og gode sosiale evner hos instruktører og formidlere. Du må like å jobbe med mennesker, og ha respekt for at de som deltar har ulike behov.

Hovedmålgruppene våre er barn og unge, familier, mennesker med psykiske helseplager og personer med utviklingshemming.

 • Musikere som kan være instruktører på kurs, workshops og minikonserter
 • Forfattere til skrivekurs, opplesning, samtaler og workshops
 • Skuespillere som instruktører på kurs, workshops, og til opptreden og underholdning
 • Kunstnere/utøvere innen visuelle uttrykk (tegning, maling, film, foto, design) for kortere kurs, aktiviteter eller workshops
 • Utøvere innen tradisjonshåndverk
 • Formidlere/foredragsholdere innen ulike tema
 • Danseinstruktører
 • Teatergrupper/band/virksomheter innen forskjellige kunstarter som tilbyr forestillinger/konserter/workshop for ulike målgrupper