Gå tilbake til:
Du er her:
Fra åpning av Kulturdagene i Fyllingsdalen 2018. Foto: Trude Kraft

Bergen kommune har fire lokale kulturkontor som samarbeider med lag og foreninger om kulturtilbud, aktiviteter, festivaler og mønstringer i sine bydeler.

I tillegg drifter kulturkontorene kulturhus og driver med utlån og utleie av lokaler.