Gå tilbake til:
Du er her:

Ordningen er opprettet som en konsekvens av av den pågående korona-pandemien. Her kan du søke støtte til ulike innovative prosjekter som kan gjennomføres på kort sikt, innenfor gjeldende restriksjoner som virussituasjonen pålegger oss.

Hvem kan søke?

Kunstnere, kulturarbeidere, arrangører og andre innen det profesjonelle kunst- og kulturfeltet. Søkere må ha adresse eller hovedvirke i Bergen kommune. Organisasjoner og foretak som mottar mer enn kr 500 000 i årlig tilskudd fra Bergen kommune kan ikke søke denne ordningen.

Kriterier

Formålet for tilskuddsordningen er å gi tilskudd til prosjekter som skal fungere som erstatning for fast planlagt aktivitet i den perioden koronaviruset setter begrensninger for normal formidling. Tilskuddsordningen gjelder alle fagfelt.

Prosjektene som får tilskudd skal begrense de økonomiske tapene som kulturaktører opplever i forbindelse med koronaviruset. Det gis støtte til honorar og produksjonskostnader. Standard dagsats fra DKS rammeavtale legges til grunn for utregning av honorarnivå til enkeltkunstnere.

De omsøkte prosjektene skal formidles digitalt, eller på andre innovative måter innenfor de enhver tids gjeldende regler og anbefalinger fra nasjonale og lokale myndigheter. Eksempler på dette kan være strømming av arrangement digitalt, rullende/pop-up scener utenfor sykehjem og andre institusjoner, tak/balkong-konserter, en kombinasjon av slike prosjekter, m.m.

Prosjektene skal nå byens befolkning og det vektlegges at formidlingen skjer slik at flest mulig får tilgang til kulturopplevelsen.

Slik søker du

Krav til søknaden

Søknaden må inneholde en prosjektbeskrivelse, søkers CV og prosjektets budsjett. Budsjettet skal vise hvordan midlene er planlagt brukt og eventuell annen finansiering ut over tilskuddsmidler fra Bergen kommune.

Prosedyre

Søknader med relevante vedlegg sendes fagavdeling for kunst og kulturutvikling per epost på Postmottak.Kultur@bergen.kommune.no

Lover og retningslinjer

Forvaltningslovens regler for saksbehandling ligger til grunn for saksbehandlingsprosedyren.

I vurdering av søknaden vil det inngå både et kunstfaglig og et kulturpolitisk element. Størrelsen på innvilget tilskuddsbeløp vil fastsettes utfra totalrammene for tilskuddsordningen samt en skjønnsmessig vurdering og prioritering innenfor den totale søknadsmassen.

For prosjekter som mottar tilskudd gjelder kommunens krav for rapportering og eventuell tilbakebetaling i de tilfeller der prosjektet ikke gjennomføres som omsøkt.

Behandling av personopplysninger

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Oversikt over tilskuddsmottakere

Oppdatert per 26. mars. 2020

 • Amber Ablett: 6 digitale workshops. Kr 20 000.
 • Annabel Guaita: Digital Lyttelos. Kr 35 000.
 • Antikk Musikk Strømmekonserter våren 2020. Kr 42 500.
 • ART + FOLK Digitale studiobesøk. Kr 50 000.
 • Bodil Lunde Rørtveit: Røyst - digitale intimkonserter publikumsprosjekt. Kr 60 000.
 • Brilliance: Brilliance Live Sessions. Kr 100 000.
 • Brita Grov: «Kvinnereller» live i byrommet og strømmet digitalt. Kr 30 000.
 • Elisabeth Vannebo: Bris pop-up konserter ved aldershjem/sykehjem i Bergen. Kr 60 000.
 • Fredrik Elholm: Bakgårdskonserter sykehjem. Kr 70 500.
 • Heidi Torsvik: Strømme live konsert til nett 22. mai. Kr 15 000.
 • Johanna Lettmayer: The Private Library IN THE LIBRARY. Kr 15 000.
 • Kristian Wedberg: Det melodiske hjørnet som digitale huskonserter. Kr 100 000.
 • Marit Eikemo: Eikemo og Eide strømmer seg bort. Kr 40 000.
 • Myrna Braza: Online videokurs i sang og piano. Kr 30 000.
 • Oda Voltersvik: Strømming av en konsert med tittel “On a hill (live)”. Kr 15 000.
 • Terje Isungset: Digital strømming av Artic Ice konsert. Kr  20 000.
 • Trykkeriet: Digital formidling av utstillingen “Drømmen om fellesskapet”. Kr 20 000.
 • Vetle Junker Vik:  En live-strømmekonsert med duoen Verdensrommet. Kr 10 000.
 • Vidar Eldholm: 4 live strømmede konserter fra Korskirken. Kr 92 000.
 • Vill Vill Vest: 10 live-strømmede konserter over 10 uker. Kr 150 000.
 • Yohei Hamada: A dance of the day. Kr 25 000.