Gå tilbake til:
Du er her:

Prosjektene som kan søke om tilskudd gjennom Sentrumsplanen skal bidra til Sentrumsplanens visjon: "Bergen sentrum skal være et attraktivt sentrum hvor bredden og kvaliteten i aktivitetstilbudet bidrar til økt trivsel og trygghet for beboere, økt handel og økt bruk av byrommene."

Slik søker du

Du søker via Bergen kommunes tilskuddsportal. Her finner du også retningslinjer for ordningen. Skjema er tilgjengelig i portalen senest fire uker før søknadsfrist.

Søknadsfrist

Søknadsfrist i 2021 er 20. mars. 

Lover og retningslinjer

Forvaltningslovens regler for saksbehandling ligger til grunn. I tillegg har Bergen bystyre vedtatt ytterligere saksbehandlingsregler og meroffentlighet. Alle søknader er offentlige så lenge det ikke er gjort særlige unntak.

Alle søknader behandles i forhold til gjeldende kulturpolitikk for Bergen kommune. 

Behandling av personopplysninger

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Kontakt

Rådgiver Ann-Kristin Nordal-Seljestokken i Fagavdeling for kunst og kulturutvikling, telefon 408 09 146 eller e-post Ann-Kristin.Seljestokken@bergen.kommune.no.

Søk via Bergen kommunes tilskuddsportal