Gå tilbake til:
Du er her:
Sierra Leone arrangement, foto Sølve Sætre

Bystyret har vedtatt å gi tilskudd til markering av den internasjonale migrasjonsdagen 18. desember. Tilskuddet på maks 25000 kr gis til frivillige organisasjoner som er med på å markere mangfoldet av migranter i Bergen. Søknader behandles løpende. Siste frist for å søke er 31. oktober 2019.

Formålet med tilskuddsordningen

Bystyret i Bergen har vedtatt å gi tilskudd til frivillige organisasjoner for å markere mangfoldet av migranter i Bergen på den internasjonale migrasjonsdagen 18.desember.

I bystyrevedtaket beskrives tilskuddsordningen med: - Innvandring er en kilde til nye impulser og kulturell utveksling, og - økt mangfold bidrar til nytenkning, innovasjon og kreativitet. 

Hvor mye gis i tilskudd?

Total ramme til fordeling i 2019 er 100 000 kr. Maksimal søknadssum er 25 000 kr.

Hva gis det tilskudd til?

Det kan gis støtte til arrangementer og markeringer på den internasjonale migrasjonsdagen eller noe i tilknytning til denne.

Eksempel på arrangementer det kan gis tilskudd til er:

  • diskusjoner
  • fester
  • konserter
  • arrangementer av opplysende eller faglig karakter

Hvem kan søke?

Målgruppen for tilskuddsordningen er frivillige organisasjoner med en folkeregistrert adresse i Bergen.

Organisasjonen må ha et organisasjonsnummer for å søke.

Søk via Bergen kommune sin tilskuddsportal