Gå tilbake til:
Du er her:
Sierra Leone arrangement, foto Sølve Sætre

Bystyret har vedtatt å gi tilskudd til markering av den internasjonale migrasjonsdagen 18. desember. Tilskuddet på maks 25000 kr gis til frivillige organisasjoner som er med på å markere mangfoldet av migranter i Bergen. Søknader behandles løpende. Siste frist for å søke er 31. oktober 2019.

Formålet med tilskuddsordningen

Bystyret i Bergen har vedtatt å gi tilskudd til frivillige organisasjoner for å markere mangfoldet av migranter i Bergen på den internasjonale migrasjonsdagen 18.desember.

I bystyrevedtaket beskrives tilskuddsordningen med: - Innvandring er en kilde til nye impulser og kulturell utveksling, og - økt mangfold bidrar til nytenkning, innovasjon og kreativitet. 

Hvor mye gis i tilskudd?

Total ramme til fordeling er 100 000 kr. Maksimalt søknadssum er 25 000 kr.

Hva gis til tilskudd til?

Det kan gis støtte til arrangementer og markeringer på den internasjonale migrasjonsdagen eller noe i tilknytning til denne.

Eksempel på arrangementer det kan gis tilskudd til er:

  • diskusjoner
  • fester
  • konserter
  • arrangementer av opplysende eller faglig karakter

Hvem kan søke?

Målgruppen for tilskuddsordningen er frivillige organisasjoner med en folkeregistrert adresse i Bergen.

Organisasjonen må ha et organisasjonsnummer for å søke.

Søknadsskjema - Tilskudd til markering av den internasjonale migrasjonsdagen 2019