Gå tilbake til:
Du er her:

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til økt aktivitet i nærmiljøet og for unike grupper som ellers ikke ville hatt et aktivitetstilbud. 

 

Aktiviteter du kan søke midler til

  • Familiearrangementer - nærmiljøsatsing. (Søknadsbeløpet kan være opp til 30.000 kroner.)
  • Oppstartsmidler til nye aktivitetstilbud – nærmiljøsatsing. (Søknadsbeløpet kan være opp til 10.000 kroner)
  • Aktivitetstiltak for mennesker med funksjonsnedsettelse. (Søknadsbeløpet kan være opp til 20.000 kroner)

Målgruppe og vilkår

Målgruppen er barn, ungdom, flerkulturelle og mennesker med funksjonsnedsettelse. Søker må være et idrettslag, en idrettsorganisasjon eller friluftsorganisasjon, med et eget organisasjonsnummer. Søker må være hjemmehørende i Bergen og tiltakene skal primært være for bergensere. Øvrige kriterier står beskrevet i søknadsskjemaet.

Søknadsprosess

Søknadene blir behandlet fortløpende. Forvaltningslovens regler for saksbehandling ligger til grunn. I tillegg har Bergen bystyre vedtatt ytterligere saksbehandlingsregler og meroffentlighet. Søknader er offentlige. Alle søknader blir behandlet etter gjeldende kulturpolitikk for Bergen kommune. Søknaden blir behandlet administrativt.

Søkere kan forvente svar innen fire uker. Svar på søknaden sender vi til epost-adressen som er oppgitt i søknaden.

Klagemulighet

Du har, ifølge forvaltningsloven § 29, rett til å klage på vedtak du ikke er enig i. Fristen for å klage er fire uker etter at du har mottatt svar på søknaden. Klagen sender du til Bergen kommune ved Etat for idrett på e-post til idrettsetaten@bergen.kommune.no. Etatsdirektøren behandler klagen. 

Kontakt

Kontakt Etat for idrett for mer informasjon. 
Telefon: 55 56 55 56. Telefonen er betjent fra klokken 07.45 til 15.00.
E-post: idrettsetaten@bergen.kommune.no

Behandling av personvernopplysninger

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Se protokoll over personopplysninger Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.

Søk om stimuleringsmidler til aktivitetstiltak