Gå tilbake til:
Du er her:

Tilskuddsordningene retter seg mot frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner som driver eller organiserer lokale, nærmiljøbaserte eller byomfattende kultur- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 26 år. Les mer om ordningene i neste avsnitt.

Slik søker du

Du søker via Bergen kommunes tilskuddsportal.  Her finner du også retningslinjer for den enkelte ordning. Skjemaer er tilgjengelige i portalen senest fire uker før søknadsfrist.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 20 mars for begge tilskuddordningene.

Lover og retningslinjer

Forvaltningslovens regler for saksbehandling ligger til grunn. I tillegg har Bergen bystyre vedtatt ytterligere saksbehandlingsregler og meroffentlighet. Alle søknader er offentlige så lenge det ikke er gjort særlige unntak. Alle søknader behandles i forhold til vedtatte retningslinjer og gjeldende kulturpolitiske prioriteringer i Bergen kommune.

Behandling av personopplysninger

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger her.

Kontakt

Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet ved frivillighetsrådgiver
E-post: Margrethe Moss-Iversen Lundegård 
Telefon: 408 19 078