Gå tilbake til:
Du er her:
Ungdommer i hvite drakter som spiller capoeira.

Tilskuddsordningene retter seg mot frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner som driver eller organiserer lokale, nærmiljøbaserte eller byomfattende kultur- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 26 år. 

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 15. mars. Fristen må overholdes.

Kritierier

Beskrivelse av kriterier finner du i søknadsskjemaene.

Slik søker du

Du søker via Bergen kommunes tilskuddsportal.  Her finner du også retningslinjer for den enkelte ordning. 

Søknadsskjemaer er tilgjengelige i tilskuddsportalen fra 5. februar.

Behandling av personopplysninger

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger her.

Kontakt

Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet ved frivillighetsrådgiver.

E-post: stine.konradsen@bergen.kommune.no

Telefon: 408 15 516