Innolab

Innolab har utviklet metoder som gir hjelp til selvhjelp for innovasjon i offentlig sektor. Vi legger til rette for å samle, dele og engasjere på tvers. I Innolab er det ingen ansatte.  Alle i kommunen tilbys opplæring i arbeidsmetodikk, både fysisk og digital. 

Samfunnet blir stadig mer digitalisert. Det skjer en digital transformasjon, der nye tjenester blir utviklet og eksisterende tjenester blir gitt på nye måter. Forandringen gjør at vi har behov for å jobbe sammen på andre måter enn tidligere.

Filosofien til Innolab er å samle, dele og engasjere. Dette har vært grunnlaget for måten vi jobber på og metodikken som vi har utviklet.
 

Idébobling
Idébobling
Bilde:  

Innolab bidrar til at vi sammen jobber mer effektivt. Arbeidsmåten vår skaper synergi på tvers av tjenesteområder, fagmiljøer og organisasjoner. Vi kobler offentlige etater, private virksomheter og frivillig sektor sammen. Dette er med på å dele erfaringer og ideer, la alle bli hørt, og til å ta gode avgjørelser. Det bygger en helhetlig kultur og styrker kompetansen i digitalisering og innovasjon.
 

Mange post-it idéer
Mange post-it idéer
Bilde:  

Konseptet vårt handler om å bruke de ulike erfaringene og perspektivene som deltakerne tar med seg. Vi dyrker idéer basert på innsikter som samler, deler og gir rom for engasjement på tvers av ulike fagmiljøer. Denne måten vi jobber på passer for alle!

Sitter du på jobben og tenker: «Hadde vi bare hatt... en dippedutt, en løsning, en ny prosedyre... fordi vi jobber for tungvint, fordi denne tjenesten ikke når de som trenger den, eller fordi brukerne ikke er fornøyd?»

Når vi kjenner på at det vi holder på med trenger å røskes litt i, kan det være mange grunner til det. Noen ganger er ikke tjenesten lengre i samsvar med endringer i tiden. Noen tjenester fungerer og trenger kun en liten forbedring. Andre ganger trenger vi å slutte å gjøre det vi gjør, og noen ganger trenger vi faktisk å skape nye tjenester og løsninger som er bedre tilpasset brukerne, behovene, samtiden og teknologien.
 

Få gode ideer med andre
Få gode ideer med andre
 

Uansett hva som er behovet, utfordringen, spørsmålet, eller idéen: Innovasjonssenteret Bergen kommune er stedet hvor vi elsker akkurat disse spørsmålene. Og vet du? Nå kan du enkelt invitere dine kollegaer og samarbeidspartnere til å tenke- og brainstorme sammen med deg digitalt.

Innolab gir hjelp til selvhjelp for innovasjon i offentlig sektor. Tjenestene våre kan brukes av alle som ønsker å ta nye metoder i bruk for å samhandle på tvers av fagmiljø og «siloer» i offentlig sektor.

Hovedmålgruppen er kommunalt ansatte, men metodikken inkluderer samhandling og medvirkning fra innbyggere, næringsliv, gründere, utdanningsmiljø, frivillig sektor og ulike fagmiljøer både eksternt og internt i kommunen.
 

Myteknuser
Myteknuser
 

Dette er ikke et sted med mange ansatte som kan bestilles som fasilitatorer – du trenes selv i å planlegge og gjennomføre dem selv! Innolabmetodikken tilpasser du til dine behov, og det er du selv som gjennomfører. I starten får du reisehjelp, slik at du fortsette reisen selv!
 

Vi lærer deg metodikken
Vi lærer deg metodikken
 

 

Innolab reisen
Innolab reisen
Bilde:  

 

Innolab-reisen tar deg med fra det oppstår et behov eller problem, og videre til det punktet der man får ideer som kan løse behovet.

I begynnelsen starter du med en samtale med oss i Innolab, hvor man går sammen for å finne ut hva behovet ditt er, og hvordan Innolab kan hjelpe deg. Sammen lager vi en enkel oversikt over felles tiltak, over hvem som kan bidra med hva, hvem bør vi kontakte som kunne vært aktuelle deltagere på workshopen.

Gjennom hele den første reisen er det oss i Innolab som er vertskapet og tar ansvar for å komme frem til noe konkret, slik at man går fra ord til handling og klarer å få en god og effektiv arbeidsprosess og læring underveis.

Det er ikke Innolab som eier innholdet i arbeidsøktene, det er det dere som ønsker hjelp til å finne en løsning til behovet som har. Rollen vår i Innolab er å hjelpe dere med å gå fra ord til handling, slik at prosessene blir effektive, kostnadsbesparende, tverrfaglig og konkrete. Samt å lære dere opp til å kunne gjennomføre økter selv senere!

Når dere er med i planleggingen, og skjønner at det er dere som eier dette fra starten, blir de fleste reiser vellykket!
 

Gode samtaler
Gode samtaler
Bilde:  

 

Bergen kommune har ansvaret for å levere mange viktige tjenester for innbyggerne. Det er viktig at innbyggerne blir inkludert og er i sentrum når tjenester blir utformet! 

Samlinger
Samlinger
Bilde:  

Innolab kan hjelpe til med å konkretisere hva som er årsaken til at et behov oppstår. Metodikken er enkel og kan bli brukt av alle, uansett forkunnskaper. 

Arbeidsformen er utradisjonell og uformell. Det skaper både rom for kreativitet og effektive arbeidsprosesser, hvor alle stemmer skal bli hørt.

Metodikken passer både til små og store prosjekter, og er godt egnet både med og uten eksterne deltakere. Metodikken er utprøvd med avdelinger i kommunen og organisasjoner og private aktører som samarbeider med Bergen kommune.

I Innolab har vi mange uttrykk som kanskje kan høres litt rart ut, men de er en fin beskrivelse for hva vi holder på med!

«Digikok» er en effektiv workshop-teknikk laget av Innolab, og ble utviklet da det ble et enda større behov for digitaliserte løsninger når pandemien brøt ut i 2020. Den fungerer på samme måte som våre fysiske økter, «Hodekok», bare alt skjer digitalt på Teams.

 

Gruppearbeid
Gruppearbeid
Bilde:  

Prosessen med å utarbeide en digital «Hodekok» var allerede i gang før korona, men fikk ordentlig fart når alt stengte ned, og hele Bergen kommune måtte jobbe fra hjemmekontor fra og med 12. mars 2020. I perioden etter nedstengingen har «Digikok» blitt utviklet til å være en likeverdig innovasjonsprosess med «Hodekok».  

Noen av de positive side er at det er lettere å samle deltagere fra hele landet til en «Digikok», og likevel gjennomføre økten i ditt eget hjem! Dette fører til at prosessen er mindre tidkrevende.
 

Digikok på hjemmekontor
Digikok på hjemmekontor
Bilde:  

Så hva er en «Digikok»? Hele prosessen starter når en som har et behov, et problem de ønsker hjelp til å løse, tar kontakt med oss i Innolab. Sammen finner vi ut hvem vi kan inkludere i en workshop, hvilke aktører og personer som kan gi en innsikt i problemet de har.

Her hjelper vi med å sette opp en plan over hvordan workshopen skal gå, hvem som skal fremlegge taler, og hvordan workshopen skal holde frem. Vi inviterer de aktuelle personen, og setter av dato til selve workshopen.
 

Husk å skrive notater
Husk å skrive notater
Bilde:  

I den første workshopen «styrer vi skuten». Her deles det ulike innlegg fra dere som bestilte workshopen, og dem som er inviterte. Det blir delt ulike synspunkter, innsikt og egne erfaringer. Videre deles alle inn i små grupper, sammen med gruppeledere. Her kan dere kommer med egne tanker og ideer. Det er svært viktig for oss at alle blir hørt og inkludert i samlingen.

Poenget er at vi samler, deler og engasjerer til nye ideer og løsninger til deg som har kommet til Innolab for å løse et behov! Sammen koker vi hodene våre sammen, og kommer ut med nye løsninger! (Hodekok).  Vi kjører også denne økten digitalt. (Digikok)

Ikke nøl med å ta kontakt med oss hvis du lurer på noe!

Hei og velkommen til Innolab sitt storrom i Bergen kommune!

Innolab Rosenkrantzgt 3 er et arbeidssted for grupper som ønsker mulighet til å jobbe i et annerledes arbeidsmiljø.

Det finnes ikke møtebord eller klassiske møtefasiliteter i rommet. Her kan det skrives med witheboard-tusjer på alle vegger og det er mulighet for å presentere digitalt på en stor Microsoft Surface Hub. 

Rommet er luftig og inneholder ikke mer enn strengt tatt nødvendig. Det passer helt fint å være opp mot 75 vaksinerte mennesker i rommet, men da er det trangt. Det ideelle er 50.
 

Innolab rommet
Innolab rommet
Bilde:  

Husk:
Bestiller av rommet er ansvarlig for å rydde og vaske vekk på arbeidsstasjonene etter bruk, så husk å sette av nok tid etter arbeidsøkten. Microkluter finnes ved kjøkkenkroken og påse at all tusj tas vekk raskt slik at veggene blir lengst mulig bevart hvite og fine.

Rommet er ubetjent og ikke tilknyttet noe kantine eller cateringtjenester. Det er ikke et egnet rom for å spise i foruten om det bestilles fingermat/lett mat å holde i hånden siden det er få bord der. Det er en liten kaffekrok inne i rommet med tilgang til kaffe og vann. Det er mulig å spise utenfor rommet der det er stoler og bord og kjøkkendisk. (Husk å bestille med bestikk/fat ved behov fra evt den eksterne kantinen som drives av Søtt & Salt i bygget). 

Greit å vite: 

  • Kaffe, te og vann kan tas fra kaffekroken inne i rommet. Det er utslagsvask i allrommet rundt hjørnet.
  • For ansatte i Bergen kommune: Ved bestilling av mat i Rosenkrantzgatens kantine må bestillingen merkes med ressursnummer tilknyttet UBW Økonomi slik at regning kommer i rett arbeidsflyt.
  • Er dere flere enn seks anbefales det å bestille kaffekanne fra kantinen siden hver kopp brygges separat og dette stjeler tid.
  • Toaletter finnes ved hovedinngangen i 4. etg til venstre.
  • Nødutgangen er trappen ned til Rosenkrantzgt og møteplass er langs gaten ved Marin hotell.
  • Det er søppelspann for resirk i rommet bak sofagruppen ved siden av kjøkkenkroken. Emballasje kastes i bakgården.
  • Witheboardpenner og utstyr ligger i de sorte trallene rundt i rommet. Det er TABU med sprittusjer i rommet da de lett forveksles. 
  • Huben kan flyttes noen centimeter, men prøv å unngå grunnet kabling.

Ønsker dere en god arbeidsøkt og velkommen tilbake en annen gang!

Våre lokaler i Rosenkrantzgate står i 4. etasje, og er utformet med tanke på å inspirere og inkludere! 

Her er bilder av vårt lokale.
 

Gammelt lokalet
Gammelt lokalet
Bilde:  
Gammelt lokalet
Gammelt lokalet
Bilde:  
Gammelt lokalet
Gammelt lokalet
Bilde:  

 

Innolab ønsker å være en brobygger mellom det kommunale og det akademiske miljø gjennom praksisnær eksperimentering og utvikling sammen med studenter fra de ulike utdanningsaktørene i Bergen. 

Vi ønsker velkommen studenter fra ulike faginstanser som ønsker å bli kjent med kommunens innovasjonsarbeid. Vi ønsker spesielt studenter som vil jobbe med digital transformasjon, bærekraftig innovasjon, kontinuerlig endring og forbedring, prosessmodellering samt kommunikasjon og informasjonsarbeid.

Praksisoppgaver så vel som masteroppgaver er ønskede bidrag til å medvirke til endring og innovasjon både internt i metodeutviklingen og ut i de ulike prosjekter som Innolab blir engasjert i.

 Laura Ve, arkitekt og byplanlegger:
«Innolab kaster en også litt ut av komfortsonen og du blir utfordret og litt presset på tid. Det tvinger frem tanker og ideer. Men det skjer jo noe når folk blir presset ut av komfortsonen og må komme med innspill til økten. Man får hørt alle. Det er en stor verdi å få høre andre og nye innsikter når man skal jobbe med et prosjekt eller har en utfordring.»  

 «Fasilitering er veldig viktig, i forhold til at det er en veldig kompleks oppgave og man må ha mange baller i luften. Man burde ha erfaring med det for å kunne få ur det beste hos folk. Det er en kompleks oppgave å fasilitere en økt med folk som har et helt ulikt bilde av en situasjon.»  

«Metodikken fører til reell samskapning og ikke bare en utveksling av tanker. Man kommer faktisk fram til noe konkret. Og det er fint at ingen eier en idé mer enn andre, fordi man har kommet frem til den sammen.»  
 

Atle Kvamme, Bergen næringsråd:
«En veldig tydelig gevinst er at man får samlet folk på tvers som ellers er vanskelig, dette kan være møter med skoler, næringsliv, bedrifter, organisasjoner, enkeltmennesker, elever og kommuner. Alt i alt aktører fra ulike settinger, slik at det ikke hele tiden bare er næringslivet som møter næringslivet. Vi brukte det (økten i Innolab) for å kanskje finne andre måter å løse oppgaver på. Da er det alltid greit å få inn en ekstern, og når Innolab er et gratis tilbud i kommunen er det veldig greit å ta i bruk. Her blir alt tilrettelagt.»

«Det som er veldig bra er at Innolab samler folk, bruker en metodikk basert på at folk skal være aktiv selv og delta. Det som er veldig fint er at man bruker de første ti min å skape forventninger til folk, og at det er pitchere som setter en på sporet av hva økten skal handle om. Det er veldig bra.» 

Sitat
 
Bilde:  

Tina Larsen, seniorarkitekt hos Byarkitekten og prosjektleder for BOPILOT:
«Jeg jobbet med utvikling av en nettside til Bopilot hackathon, en konkurranse for å lage et digitalt møtested, som skulle koble ulike aktører og sikre medvirkning. Jeg hadde kjennskap til Innolab sitt arbeid fra kommunen, og visste hva en økt handlet om. Derfor var det naturlig å bestille en økt for å få bedre innsikt.» 

«Det som også er nyttig er at Innolab er en arena som skal oppmuntre til å tenke nytt og å være «vågal». Det er også en arena som er dedikert til erfaringsdeling og at man skal bli klokere sammen. Og det fungerer.»  

«Det er også bra at man får noe konkret og håndfast ut av øktene. Jeg har vært med på totalt åtte økter i regi av Innolab, og alle har vært veldig produktive.»  

«Om jeg skal komme med en sammenligning, så er jo nesten Innolab som en jordmor! Man hjelpes med å føde nye ideer, og å sette de ut i live. Man får opp og frem nye ideer - i samarbeid med andre.»  
 

Sitat
 
Bilde:  

-Rådgiver rettet mot barnehager i kommunen
«Innolab er en del av en veldig kreativ prosess for min del. Her gjelder det å spytte ut ideer og å tenke stort. Og det å tørre å tenke stort er veldig viktig. Dette er en arena som handler om å være «vågal» i ideene, det er veldig spennende og stas.»  

«Vi brukte Innolab som et startskudd for hvordan vi skulle nærme oss dette feltet. Da tok vi utgangspunkt i det barnehagene trengte, og det var fokus på at økten med Innolab skulle være effektiv og læringsrik.» 

«Jeg er veldig begeistret for Innolab sitt tilbud, og jeg er en fan av effektiviteten som bringes med øktene.»  
 

sitat
 
Bilde:  

«Øktene jeg har vært med på har handlet om oppstart av prosjekter, innovasjonsspørsmål, en utfordring man står overfor eller hvordan veien videre i et prosjekt skal være. Man kan bruke Innolab i så mange sammenhenger og i så mange prosjekter, så jeg har vært med på alt mulig av økter. Det er helt utrolig hvor bredt Innolab treffer, og hvor mange som har behov for et slik tilbud.»  

-Steinar Carlsen avdelingsleder Digitalisering og innovasjon konsern
«Øktene er lagt opp slik at det ikke er noe «hjemmebane/bortebane»; det er rollefritt og en uformell stemning. Innolab er også organisasjonsløs, noe som også gjør det lettere å dele fra egne erfaringer. Jeg tror øktene går bra fordi det kobler folk sammen på en uformell og annerledes arena, som har en enkel, men veldig god metodikk. Man stille likt som alle andre, uavhengig om man er student eller leder. Er ekspert eller ikke. Effektiv og samlende. Det er noe deltakere og bestillere har eierskap til og kan bruke videre i arbeidslivet.»  

«Egentlig har alt med Innolab gått over all forventning. Og jeg vet det er et tilbud som er nyttig, og at det hjelper enkeltpersoner og bedrifter. Jeg vet at vi har skapt et godt tilbud. Det er mange aktiviteter som blir kjørt i regi av Innolab, og bredden av disse aktivitetene er utrolig.»  

 

Sitat
 
Bilde:  


-Sissel Hedvig Lilletveit, spesialpedagog
«Jeg ønsket en økt i Innolab da jeg skulle jobbe med en kvalitetsutviklingsplan. Da fikk vi samlet representanter for spesialpedagogiske tjenester, som går på tvers av barne- og ungdomsskole. Vi samlet PPS, barn og unge fra skoler. Dermed fikk vi samlet en god del, og vi fikk et mangfold av deltakere, og dermed et bredt spekter.»

«Økten i Innolab hadde en stor påvirkning på planen, og forandret mye av opplegget, og den fikk oss til å vektlegge unge i enda større grad i planen. Innolab var med på å forme og å utvikle det vi jobbet med i veldig stor grad. Så det er virkelig en stor nytteverdi å få inn, opp og frem flere perspektiver. Spesielt brukerstemmen. Det å få frem brukerstemmen, samlet perspektiver, hørt flere og diskutert og å få ideer opp på en tavle er en suksessfaktor i kommunen, og noe enda flere burde benytte seg av.»
 

Har du spørsmål eller ønsker å ha en økt sammen med oss er det bare å ta kontakt!

Digitalisering og Innovasjon Konsern er hovedansvarlig for Innovasjonssenteret Innolab . Kontakt gjerne Innolablederen, Armindokht Nasiri, om du har spørsmål og tanker du vil dele med oss og om du vil booke Innolabrommet.

Send henvendelse til SDI stab,  SDI.stab@bergen.kommune.no ,  i god tid for lånekort.