Gå tilbake til:
Du er her:
Kyr på beite i Jordalen i Åsane (foto Gerd Lithun)

Landbruk er en viktig næring i Bergen kommune.  I 2019 var det 119 som søkte om produksjonstilskudd i landbruket på i alt 16 290 dekar jordbruksareal. Areal i drift økte med 355 dekar fra året før. Antall søkere har også økt.

Statistikk over dyretall, produksjon og areal til landbruk i Bergen

Selv om Bergen er Norges andre største by, produseres det mye kjøtt, fiber og melk på arealene i kommunen. Mer enn 1 million kg melk ble levert til meieri, mens vel 54 tonn ble foredlet lokalt til en av verdens beste oster. 195 tonn kjøtt ble levert til slakteri, og så kan du jo selv regne ut hvor mange middagsmåltider det ble av denne produksjonen hvis du skal servere 100 - 200 gram kjøtt per porsjon.

Mesteparten av arealene brukes til eng og beite. 5197 sauer og lam ble sluppet på utmarksbeite i 2019. Takket være innsatsen fra disse beitedyrene, kan bergenserne nyte vakre kulturlandskap, oppleve biologisk mangfold og nyte smaken av lokalproduserte råvarer.
Grønnsaker, frukt og bær dyrkes det ikke så mye av. I 2019 var det bare noen få søkere av produksjonstilskudd til slike vekster, og arealet til f.eks. potetproduksjon utgjorde bare 2 dekar. Jordbærarealet utgjorde 9 dekar.

7 søkte tilskudd til birøkt, og disse hadde i alt 305 bifolk. Honningproduksjonen er økende i byen. Antallet struts er stabilt på 2 stk, og det er 4 lama i kommunen. Antall verpehøns har økt kraftig, og i 2018 ble det produsert i alt 36 736 kg egg i følge leveransestatistikk.