Gå tilbake til:
Du er her:

Serveringssteder må ha en daglig leder og vedkommende må ha bestått etablererprøven for å kunne søke om serveringsbevilling.  Alle som ønsker det kan ta etablererprøven. Den som skal være daglig leder må ha bestått etablererprøven og ha fylt 18 år.

Koronatiltak og midlertidige løsninger for bevilling

Av smittevernhensyn er det ikke åpent for å avlegge etablererprøve.  Det er derfor åpnet opp for at det kan søkes om dispensasjon for manglende etablererprøve på serveringssteder.

Der det er søkt om serveringsbevilling og det er kun bestått etablererprøve som gjenstår, kan det søkes om dispensasjon.

Eksisterende bevillinger
Endring av styrer og stedfortreder blir fortsatt saksbehandlet fortløpende.

Dersom endringen ikke blir godkjent, blir søker/bevillingshaver orientert om dette.

Der etablererprøven ikke er avlagt sendes det ut nytt bevillingsdokument når det er åpnet opp for å gjennomføre prøver og prøven er bestått.

Bestille tid for å avlegge prøven

Prøvedager er tirsdager og onsdager kl 09:00 og kl 13:00

Send mail til Kontor for skjenkesaker

Eller ring 53035775

Hvor tar du prøven?

Kontor for skjenkesaker sine lokaler.

Strandgaten 5, 5.etg. 5020 Bergen.

Du kan også ta prøven i andre kommuner.

Gjennomføring av prøven

  • Vi har prøveavleggelser tirsdag og onsdag klokken 09:00 og 13:00.
  • Ta med gyldig legitimasjon (pass, førerkort eller bankkort med bilde).
  • Det koster 400 kroner. Du kan kun betale med  bankkort.
  • Prøven er en flervalgsprøve på 90 minutter. Du må svare riktig på 40 av 50 spørsmål.
  • Prøven avlegges på norsk. Det er ikke anledning til å ha med tolk eller bruke ordbok. Det er tillatt å bruke lovsamling, som vi har til utlån.
  • Bestilling av time gjøres på mail til Kontor for skjenkesaker eller ring 53035775

Hva er pensum?

Boken "Læremateriell - Etablererprøven for serveringsvirksomheter" er pensum, og kan kjøpes hos VINN (vinn.no)https://www.vinn.no/

Etablererprøven er en flervalgsprøve som prøver kandidatens kunnskaper om økonomistyring og lovgivning av betydning for drift av serveringssteder, herunder serveringsloven, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, konkurslovgivningen, arbeidsmiljølovgivningen og alkoholloven.

Tilrettelegging ved spesielle behov

Vi tilrettelegger vi så langt det lar seg gjøre.

Det er mulig å be om ekstra tid til å gjennomføre prøven.

Dette bør avtales på forhånd ved å sende epost til skjenkesaker@bergen.kommune.no

 

Utstedelse av prøvebevis

Alle som består etablererprøven får et prøvebevis, som det er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap om serveringsloven. Beviset er gyldig på ubestemt tid.

Du vil få utlevert prøvebevis ved bestått prøve.