Gå tilbake til:
Du er her:

Før et serveringssted kan få serveringsbevilling, må daglig leder for serveringsstedet ha bestått etablererprøven. Etablererprøven skal sikre at ansvarlig for et serveringssted har de nødvendige kunnskapene om økonomistyring og lovgivning. 

Slik avlegger du prøven

Kommunen er ansvarlig for å avholde og rette prøven, og skal avholde den innen to måneder etter at kommunen har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøve.

Etablererprøven er en flervalgsprøve. Du vil få 90 minutter til å besvare den. For å få bestått, må 40 av 50 svar være riktige.

Etablererprøven er ikke det samme som kunnskapsprøven etter alkoholloven.

Når du avlegger prøven kan du benytte lovsamling, som du kan låne ved Kontor for skjenkesaker dersom du ikke har selv. 

Ta med gyldig legitimasjon med bilde når du kommer for å avlegge prøve.

Pensum: Læreboken "Læremateriell - etablererprøven for serveringsvirksomhet". Hvis du vil kjøpe læremateriellet klikker du her.

Du kan avlegge etablererprøven ved Kontor for skjenkesaker i Strandgaten 5. Prøvedager er hovedsaklig tirsdager og onsdager kl. 09:00 og kl.13:00.

Påmelding: skjenkesaker@bergen.kommune.no

Når du har bestått etablererprøven, utsteder kommunen bevis på at prøven er bestått.

Pris

Du betaler et gebyr på kr. 400 for å avlegge etablererprøven. 

Dette kan du betale med kort på Kontor for skjenkesaker i Strandgaten 5.

Vi har åpent fra 07:45 til 15:00 (14:00 på fredager).