Gå tilbake til:
Du er her:

Styrere og stedfortredere for salgs- og skjenkebevillinger i Bergen kommune må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven. Dette dokumenterer du ved å bestå kunnskapsprøven. Kommunen skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven.

Slik avlegger du kunnskapsprøven

Det finnes ulike typer skjenkebevillinger, og ulike steder du skal henvende deg for å melde deg opp til kunnskapsprøve:  

  • Kontakt kommunen hvor skjenkestedet ditt befinner seg, eventuelt din hjemkommune, for kommunale skjenkebevillinger.
  • For statlige skjenkebevillinger for skip, kontakt Fylkesmannen i fylket hvor virksomheten er registrert som bevillingshaver.
  • Kontakt Helsedirektoratet for statlige skjenkebevillinger for tog og fly.
  • Personer med tilknytning til Forsvarets befalsmesser kan avlegge prøven i den kommunen hvor virksomheten utøves eller i hjemkommunen.

I Bergen kommune kan du avlegge kunnskapsprøven ved Kontor for skjenkesaker i Strandgaten 5, 5. etasje.

Åpningstider: tirsdager og onsdager klokken 09-13.

Påmelding: skjenkesaker@bergen.kommune.no

Ta med gyldig legitimasjon med bilde når du skal avlegge kunnskapsprøven. Klikk her for å kjøpe læremateriell.

Når du avlegger kunnskapsprøven, kan du benytte ordbok (fremmedspråklig-norsk).

Kontakt Kontor for skjenkesaker hvis du har spørsmål.

Om kunnskapsprøven

Kunnskapsprøven i alkoholloven er en flervalgsprøve med et tilfeldig uttrekk av spørsmål fra en database. Du vil få 60 minutter til å besvare prøven.

For å få bestått prøve må 24 av 30 svar være riktige. Prøven er obligatorisk for styrere og stedfortredere i virksomheter som har eller søker om permanent salgs- eller skjenkebevilling for alkohol.

Pris

Før du avlegger prøven, må du betale et gebyr på kr 400,-.

Dersom du ikke består, kan du ta prøven om igjen. Du betaler gebyr hver gang du avlegger prøve.

Gebyret betaler du ved fremmøte. Kun kortbetaling med bankaxept, ingen kredittkort eller kontanter.

Lover og forskrifter

Se alkoholforskriften kapittel 5: Kunnskapsprøve

Lover

Forskrifter